Nyní řemeslníci dokončují zastřešení pódia amfiteátru, nad kterým budou viset makety dravých ptáků. Do zálivů vzdušného chodníku nad roklí potoka Vlčáku ještě musejí namontovat velké expoziční prvky, jako například hnízdo orla skalního. „Otevření stezky pro veřejnost by se mělo uskutečnit 13. listopadu," řekl Žárský.

Naučná stezka v areálu Horeček podle něj propojuje řadu zajímavostí. „Díky projektu se podařilo buď nově vybudovat, nebo obnovit zajímavá místa na Horečkách, která se opět stávají atraktivní odpočinkovou lokalitou," uvedl. Rekonstrukce se tak dočkala Mařenčina studánka nebo památník malíře Břetislava Bartoše.

Trasa přírodní stezky se má návštěvníkům otevřít příští měsíc.

Trasa přírodní stezky se má návštěvníkům otevřít příští měsíc.

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

S historií i současným děním na Horečkách návštěvníky seznámí osm informačních panelů. Po listopadovém zprovoznění se stezka na zimu uzavře. Od příštího roku bude fungovat sezónně od dubna do konce října.