Podle kurátora expozice Miroslava Myšáka bude v zámecké knihovně vystaveno 286 mincí a medailí arcibiskupů a kurfiřtů. „Tyto osobnosti patřily před rokem 1806 k nejvýznamnějším postavám v celé římskoněmecké říši. Začínáme ve století jedenáctém, z něhož pochází nejstarší mince těchto vydavatelů v zámecké kolekci, a končíme v 19. století, kdy vznikly nejmladší medaile,“ uvedl Myšák.

Expozicí se podle něj vine několik příběhů. „První sleduje vývoj peněz v porýnské oblasti, tedy proměnu ražených mincí od středověkého denáru k novověkému konvenčnímu tolaru druhé poloviny 18. století. Ve druhém plánu mohou návštěvníci vnímat osudy porýnských duchovních knížat díky zastoupeným ražbám od nástupu na arcibiskupský stolec až po úmrtí," nastínil kurátor koncepci výstavy, jež ukáže i proměny uměleckých forem a ikonografických motivů a také zručnost medailérů a rytců.

Kabinet mincí a medailí je vůbec první dlouhodobou prezentací bohaté arcibiskupské sbírky uložené v kroměřížském zámku.

Podle zástupce ředitele muzea umění Ondřeje Zatloukala expozice diváky prostřednictvím mincí a medailí provede i dějinami tří duchovních států - kurfiřtství mohučského, trevírského a kolínského. „Vystavené ražby dokumentují směřování od jejich dávné relativní samostatnosti, přes nevděčnou úlohu nárazníkových států na říšsko-francouzském pomezí až k naprostému zániku v důsledku francouzských revolučních a napoleonských válek," doplnil Zatloukal.

Příběhy podle Myšáka vyprávějí také jednotlivé mince, především kusy spjaté s válečnými a společenskými událostmi. „Příkladem může být stříbrná medaile kolínského arcibiskupa Josepha Clemense von Bayern z roku 1688 připomínající jeho vítězství v boji o kolínský arcibiskupský trůn. Vedle propracovaného symbolického znázornění to sděluje i opis reversu a také nápis na hraně: Přece jen dobrá věc vítězí - Diecéze kolínská osvobozena od francouzských uzurpátorů," uvedl kurátor.

Kabinet mincí a medailí je vůbec první dlouhodobou prezentací bohaté arcibiskupské sbírky uložené v kroměřížském zámku. Kolekce obsahuje více než 10 000 originálních ražeb, které vznikly od raného středověku po první desetiletí 20. století. Základy sbírky položil v polovině 19. století olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu.