Oknem do minulosti je 14 panelů plných černobílých a barevných fotografií. Ty jsou chronologicky seřazeny od starých až po dnešní. Na tvorbě výstavy se podíleli mimo jiné pamětníci z ostravského dopravního podniku.

„Návštěvníci tak například zhlédnou ty úplně nejstarší fotografie z počátků provozu, kdy byly původní parní tramvaje nahrazeny elektrickými. Jiné panely s názvy jako První republika, Druhá světová válka nebo Budování socialismu přiblíží další konkrétní období z bohaté historie ostravské veřejné dopravy," podotkl Miroslav Albrecht, mluvčí Dopravního podniku Ostrava.

Vedle fotografií výstava zahrnuje také další exponáty. „Pozornost určitě přilákají modely vozidel MHD, sbírky jízdenek, dobových linkových orientačních tabulí nebo zastávkových označníků. Bez povšimnutí návštěvníků se jistě neobejde originální tramvajový kontroler, česky řadník, což je zařízení, pomocí kterého řidiči klikami ovládají motory v nejstarších dvounápravových tramvajích," doplnil Albrecht.

Po skončení výstavy koncem srpna bude 13. září následovat Den otevřených dveří v dopravním podniku. Bude třešničkou na dortu letošních oslav 120. výročí ostravské MHD.