Město Cheb loni převzalo kostel svatého Bartoloměje formou zápůjčky. „Nebude otevřený stejnou formou jako třeba Křížová chodba nebo kostel svaté Kláry. V případě kostela svatého Bartoloměje se otevře vstupní prostor, do kterého bude možné vejít a přes mříže si bude možné prohlédnout interiér i expozici," uvedl Tomáš Dostál, který má v Chebu na starosti městské památky.

Kromě informačních panelů o historii kostela v něm bude jako první výstava řádových rouch křížovníků s červenou hvězdou, kterým kostel patřil. Kostel a sousední stavba, která dnes slouží jako internát, byl ve středověku špitálem. „Sloužil také jako karanténa. Tehdy příchozí museli pobýt pár dnů v karanténě, aby do města nepřinesli mor," popsal historii místostarosta Tomáš Linda.

Kostel svatého Bartoloměje byl podle Dostála rekonstruován asi v 60. letech a do poloviny 90. let tam byla expozice gotických plastik, která byla později přemístěna do kostela svaté Kláry a nyní je v Galerii výtvarného umění v Chebu. „Od té doby byl kostel zavřený. Nyní jej proto chceme alespoň touto cestou otevřít veřejnosti," doplnil Dostál. Kostel by měl být přístupný od úterý do neděle, podobně jako většina památek.