Chodit se musí druhou stranou kolem autokempu, kam ochranka rychle odkazuje. Správci od uplynulého víkendu zpřístupnili ty části zámeckého areálu, kde už je pro návštěvníky bezpečno. Pro turisty jsou tady hlavní čtyři lákadla.

„Jsou to dvě výstavy – expozice historických kočárů a historická myslivost, zahajujeme cykloprohlídky na kolech s průvodcem a novinkou je nový venkovní okruh s tematikou historie povodní,“ řekl kastelán Veltrus Pavel Ecler.

Do hlavní budovy zámku se stále nesmí, je v rekonstrukci ještě od povodní v roce 2002. Tentokrát voda pustošila hlavně park a stavby v něm, na samotnou hlavní zámeckou budovu jen taktak nedosáhla a budova stála na malém ostrůvku. V ní během povodní zůstal uvězněn kastelán s dalšími dvěma pracovníky, několika pávy, koťaty, srnkou a liškou, které tu voda také uvěznila. Kastelán se svými lidmi tu však zůstával dobrovolně, aby zabránil případnému rabování.

Systém cest je dlouhý 38 kilometrů, poničené jsou mostky, dřevěné lávky voda smetla.Pavel Ecler, kastelán

I nyní zůstávají po povodni výrazné stopy. U vjezdu je kráter, naplaveniny v rozsáhlém areálu uklízí téměř stovka vojáků, v parku likvidují i mnoho polámaných stromů.

„Celkem se stromů vyvrátilo kolem sto šedesáti a bohužel padly i ty 150–200 let staré. Půda v parku je stále podmáčená a ještě pořád se stává, že tu a tam nějaký strom padne. Proto je vstup povolen jen na hlavní zpevněné cesty, do parku přístup není,“ potvrdil slova ochranky kastelán.

Pohled na zámek zpoza stromy v parku.

Pohled na zámek zpoza stromů v parku.

FOTO: Archiv zámku Veltrusy

I proto je trasa cykloprohlídek oproti minulosti změněná. Velká voda v areálu páchala škody hlavně na menších historických stavbách a altánech, na hospodářských budovách, a především na systému cest. „Ten je dlouhý 38 kilometrů, poničené jsou mostky, dřevěné lávky voda smetla. Celkové náklady na opravy odhadujeme na 150 miliónů, z toho jen na cestách to bude kolem 60 miliónů,“ dodal kastelán.

Zámecký areál je přístupný denně kromě pondělí, zcela volný přístup sem mají snad jen daňci, kteří se při povodni rozprchli ze zdejší obory a postupně se sem vracejí.