Návštěvníci si budou moct prohlédnout historické způsoby měření času na modelech a replikách původních „hodin“, které však mají z našeho dnešního pohledu k tomuto názvu velmi daleko.

Pohled do lihýřových hodin

Pohled do lihýřových hodin

FOTO: Archiv výstavy

„Letos bychom návštěvníky rádi názorně seznámili s vývojem měření času. Uvidí, jak naši předkové nejprve měřili jen časové intervaly – k tomu jim sloužily vodní, přesýpací nebo olejové-ohňové hodiny – a přímý čas odvozovali pouze od polohy Měsíce a Slunce na obloze pomocí slunečních hodin. Až teprve vynález lihýře, a následně kyvadla, umožnil měřit čas s čím dál větší přesností,“ vysvětluje Blahoslav Lukavec, hlavní pořadatel a dlouholetý „duchovní otec“ vánoční výstavy.

A. Dostálková - Modrotiskový betlém

A. Dostálková - Modrotiskový betlém

FOTO: Archiv výstavy

„Zároveň chceme lidem přiblížit, jak naši předkové vnímali tok času během roku. Jeho jednotlivé fáze si spojovali s významnými událostmi, jimiž pak rok rozdělili na různá období. Proto i dnes máme kalendář plný svátků, lidových zvyků a obyčejů. Mnohé z nich však upadají v zapomnění, a to je důvod, proč je chceme návštěvníkům připomenout prostřednictvím zvykoslovných předmětů, pranostik i typických receptů pro daná období," pokračuje hlavní pořadatel.

"Proto bude letošní výstava jakousi 'procházkou lidovým rokem'. Pro návštěvníky připravujeme i betlémský orloj, který si budou sami uvádět do pohybu,“ dodal Lukavec.

Skříňové příbramské jesličky

Skříňové příbramské jesličky

FOTO: Archiv výstavy

Součástí výstavy bude ukázka lidové tvorby, sejdou se tu řezbáři a krajkářky. Podle organizátorů účast potvrdilo kolem 15 řezbářů a 20 krajkářek. Zájemci budou moct nahlédnout také do staré hodinářské dílny, kde budou zkušení hodináři vysvětlovat princip starých hodin.

Slavnostní vernisáž výstavy se koná 30. listopadu v 17.00 v Betlémské kapli. Více najdete zde.

J. Kudrna - Krušnohorský betlém.jpg

J. Kudrna - Krušnohorský betlém

FOTO: Archiv výstavy

V. Cejnar - Kolorovaný betlém

V. Cejnar - Kolorovaný betlém

FOTO: Archiv výstavy