Česká republika se do soutěže připojila o dva roky později v roce 2009. Cílem projektu Eden je pomoct méně známým lokalitám, které mají v rámci turistického ruchu co nabídnout, aby se o přírodních, technických či architektonických klenotech, které leckdy skrývají, dozvědělo co nejvíce lidí nejen v Evropě, ale i ve světě. Právě v tom je největší přínos projektu.

Na druhé straně by rozvoj turistického ruchu, jemuž by měla účast a především vítězství v soutěži napomoct, neměl lokalitě uškodit.

Hora Matky Boží leží 1,5 km východně od města Králíky. Nachází se tu klášter a hlavní poutní místo královéhradecké diecéze.

Hora Matky Boží leží 1,5 km východně od města Králíky. Nachází se tu klášter a hlavní poutní místo královéhradecké diecéze.

FOTO: Králický Sněžník

V rámci témat, která každoročně Evropská komise vyhlašuje, chce soutěž upozornit na rozmanitost jednotlivých evropských lokalit, ale i na prvky, které je naopak sjednocují.

Soutěž není konkurenční, klání probíhá výhradně na národních úrovních, žádné mezinárodní srovnání se nekoná. Vítězové z jednotlivých zemí pak vzájemně spolupracují na setkáních organizovaných Evropskou komisí, kde si předávají zkušenosti.

Každý rok jiné téma

Evropská komise vyhlásí většinou na podzim téma pro následující rok. Pro rok 2013 je to Bezbariérový cestovní ruch. Vyhlášeného tématu se poté ujmou národní centrály, které s nimi seznámí destinační managementy a infocentra v krajích. Následně shromažďují přihlášky a nominují porotu, která z přihlášek vybere pět finalistů.

I když vyhrát může jen jedna lokalita, propagaci jednotlivým destinacím přináší už samotná účast. Přihláška je navíc zdarma, žádné startovné se neplatí. Informace o soutěži, všech účastnících, vítězi i finalistech si může každý přečíst na stránkách agentury CzechTourism, která soutěž u nás zastřešuje.

Příroda tu v pískovci vykroužila skalní města, věže a mosty.

Příroda v pískovci dokáže vykouzlit skalní města, věže a mosty.

FOTO: fotobanka Profimedia

Vítěze, finalisty a oceněné destinace pak agentura blíže představí v propagačních materiálech, které vydává buď sama, nebo vydat pomáhá. Výhody účasti si zřejmě postupně uvědomuje stále více destinací, jelikož počet přihlášených rok od roku narůstá. Zatímco v roce 2009 se soutěže zúčastnilo 21 destinací, v roce 2011 jich už bylo 26. Pro srovnání v mnohem větším Španělsku se v loňském roce do soutěže o známku Eden zapojilo jen deset lokalit.

Hlavní cenou pro vítěze je odměna 400 000 Kč, kterou každoročně věnuje ministerstvo pro místní rozvoj. Peníze jsou určeny hlavně k výrobě propagačních materiálů. Ty se distribuují prostřednictvím informačních center i infocentra CzechTourism na Staroměstském náměstíPraze.

Evropská komise nechá navíc natočit spot, který pomáhá s propagací v zahraničí. V loňském roce byl například k vidění na televizní stanici Euronews.

Krásné procházky podél řeky Kamenice.

Krásné procházky podél řeky Kamenice v Českém Švýcarsku

FOTO: fotobanka Profimedia

„V letošním roce nevyhlásila Evropská komise žádné samostatné soutěžní téma a rozhodla se pro propagaci vítězů a finalistů uplynulých ročníků. Letos také došlo ke vzniku EDEN network, jejímiž členy jsou prozatím vítězové z jednotlivých zemí,“ říká Alice Dvořáková z CzechTourism. „Pro rok 2013 je pak vyhlášeno téma Bezbariérový cestovní ruch,“ dodává Alice Dvořáková.

České Švýcarsko si odneslo cenu za rok 2009

České Švýcarsko získalo cenu za rok 2009, kdy tématem byla chráněná území. Oblast leží v nejsevernější části Čech a rozprostírá se na třech velkoplošných chráněných územích: Národním parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory.

Na německé straně se můžete projet romantickou tramvají po trati z 19. století.

Na německé straně Českého Švýcarska se můžete projet romantickou tramvají po trati z 19. století.

FOTO: J. Lastůvka - České Švýcarsko

Největší chloubou Českého Švýcarska je Pravčická brána, největší skalní útvar svého druhu v Evropě. Příroda tu dále v pískovci vykroužila skalní města, věže a mosty a řeka Kamenice vyhloubila romantické soutěsky.

Finalisté roku 2009

Králický Sněžník – třetí nejvyšší pohoří v ČR ležící na pomezí východních Čech a Moravy je někdy nazýván střechou Evropy. To proto, že vrch Klepý je hlavním evropským rozvodím.

Co navštívit: Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník, čtyři přírodní parky, unikátní systém pevnostního opevnění vybudovaný před 2. světovou válkou, vojenská muzea v Králíkách a Lichkově, poutní místo Hora Matky boží nad městem Králíky.