Krásné výhledy, procházku kolem pískovcových věží i řadu památek slibuje například trasa z Adršpachu na Křížový vrch a návštěva příhraniční obce Zdoňov. Výchozím bodem naší cesty je hlavní parkoviště v Adršpachu nacházející se nedaleko vstupu do skalního města. Povede nás žlutá turistická značka, z níž po zhruba kilometru pěší chůze odbočíme doprava a začneme stoupat do výšky 667 metrů nad mořem.

Křížový vrch je zajímavý nejen kvůli dochované křížové cestě, ale zejména z přírodovědného hlediska. Už v roce 1956 tu byla na ploše téměř 13 hektarů vyhlášena stejnojmenná přírodní rezervace, v minulosti zvaná také Rozsochatec.

Původně celistvou tabulovou plošinu kvádrových pískovců dnes připomínají skalní útvary roztodivných tvarů včetně několika až čtyřicetimetrových pískovcových skalních věží.
Na některých z těchto útvarů byla v 17. století osazena křížová cesta v podobě litinových, částečně polychromovaných desek s výjevy jednotlivých zastavení Krista během jeho poslední cesty na Golgotu.

Jedno ze zastavení křížové cesty na Křížovém vrchu.

Jedno ze zastavení křížové cesty na Křížovém vrchu.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Zatímco nejprve po cestě, zhruba dvě stě metrů od úpatí Křížového vrchu, mineme sochu svatého Václava, patrona české země, naši pouť symbolicky ukončuje vyhlídková plošina, na níž byl roku 1857 vztyčen železný kříž. Zasazen je do pískovcového podstavce, zdobeného plastikami sv. Anny, Josefa a Jana Nepomuckého. Odměnou za výstup nám bude krásný výhled nejen na Zdoňov, ale také na Mirošovské stěny, a dokonce až Krkonoše.

Kaplička v Hrnčířském údolí

Po výstupu na Křížový vrch sestoupíme opět dolů a pokračujeme po žluté značce do Hrnčířského údolí.

Zde již na nás čeká zrekonstruovaná kaplička sv. Jana Nepomuckého, krytá příjemným stínem vzrostlých stromů.

Původně tudy vedla cesta od Adršpašského zámku podle kapličky mezi Křížovým vrchem a Svatým kopečkem na Zdoňov a dále do slezského Frýdlantu (dnes Mieroszów – Mirošov). V roce 1880 nahradila chátrající původní dřevěnou kapličku stávající stavba. Bohužel se o ni nikdo od druhé světové války, kdy byla odsunuta většina původního německého obyvatelstva, nestaral.

Jedna ze sakrálních plastik ve Zdoňově

Jedna ze sakrálních plastik ve Zdoňově

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Teprve na konci tisíciletí ji zachránili členové místního občanského sdružení B. U. K Zdoňov. V loňském roce do ní byla umístěna dřevěná soška sv. Jana Nepomuckého, vyřezaná Zdeňkem Vítem.

Od kapličky to je již pouze kousek na Svatý kopeček, vyvýšeninu protilehlou Křížovému vrchu. Uprostřed lesíka se tu ukrývá zřícenina kostela Panny Marie. Romantické místo, kvůli kterému stojí za to sejít ze značené cesty a chvíli tu spočinout.

Barokní kostel jako svou rodinnou hrobku nechali postavit v roce 1667 tehdejší majitelé zdoňovského zámku. Po více než sto letech, za vlády Josefa II., však byl tento jednolodní kostel zrušen.

FOTO: TJ, Právo

Od té doby chátrá, takže se z něj do dnešních dnů zachovalo pouze obvodové zdivo.

Valmadi ve Zdoňově

Po prohlídce zříceny se vrátíme do Hrnčířského údolí na značenou stezku a dojdeme do Zdoňova.

Zřejmě nejvýznamnější zdejší památkou je původně gotický, později renesančně přestavěný kostel Nejsvětější Trojice. Kostel na tomto místě je doložený již k roku 1384, současnému dala podobu přestavba z počátku 17. století, na níž se zřejmě podílel významný architekt Carlo Valmadi.

Pro jeho stavby, jichž najdeme v Podkrkonoší hned několik, jsou typické zejména podstřešní lunetové římsy.

V obci se dochovaly domy takzvaného broumovského typu, barokní fara nebo kamenný pranýř z roku 1668 a řada drobných sakrálních plastik a křížků.