Naučná stezka Soumarské rašeliniště vznikla na vytěženém a následně revitalizovaném rašeliništi u Soumarského mostu.

„Její začátek je hned vedle místa, které slouží jako nástupní místo pro vodáky při splouvání Teplé Vltavy. Na ploše více než 85 hektarů se představí vývoj i současný stav tohoto typického původního údolního vrchoviště,“ popisuje Jiří Mánek, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava.

Čtyři kilometry dlouhá naučná stezka je obohacena u řadu názorných prvků.

Čtyři kilometry dlouhá naučná stezka je obohacena o řadu názorných prvků.

FOTO: Archiv NP Šumava

Pro návštěvníky je tu připravena na 1520 metrů dlouhá naučná stezka vedoucí světem šumavských rašelinišť, kde se až do roku 2000 průmyslově těžilo.

Skřítek Rašeliníček

„Nyní zde příchozí mohou sledovat unikátní obnovu rašeliniště, jehož původní charakter i funkce v přírodě se mohly navrátit díky úspěšné revitalizaci,“ popisuje Mánek.

Následný výzkum ukázal, že za 10 let od začátku revitalizace jsou již dvě třetiny plochy pokryty vegetací mokřadních a rašelinných rostlin a asi na deseti procentech plochy se dokonce úspěšně šíří původní druhy rašeliníků. Na cestě za poznáním návštěvníkům poslouží chodník, který je z jedné třetiny vyroben z dřevěných fošen.

FOTO: Archiv NP Šumava

Ten vede od vodáckého kempu až k téměř deset metrů vysoké dvoupatrové vyhlídkové věži, z které lze celou plochu rašeliniště pozorovat.

Na naučné stezce Soumarské rašeliniště návštěvníci narazí na sedm informačních tabulí s textem v českém a německém jazyce.

Na nich je představena nejen historie i současnost lokality, ale také zajímavosti o unikátní flóře i zdejší zvířeně z doby ledové. Průvodcem po stezce je skřítek Rašeliníček.

Zhruba deset kilometrů odsud – ve Stožci – je Areál lesních her. Naučná, čtyři kilometry dlouhá stezka, která je obohacena o řadu interaktivních prvků, ukáže návštěvníkům areálu svět živočichů a rostlin lesního ekosystému.

FOTO: Archiv NP Šumava

Průvodcem po stezce bude puštík bělavý. Ty, kdo se s ním vydají po trase, naučí poznávat různé živočišné a rostlinné druhy šumavských lesů, zahraje si s nimi na stopaře a seznámí je s místními druhy stromů, pod jejichž kůru je nechá také nahlédnout.

Malí návštěvníci se v Areálu lesních her, který je přístupný po celý rok, také mohou stát na chvíli datlem, budou překonávat různé překážky nebo se zaposlouchají do zvuků lesa. Do her se mohou též zapojit i turisté z německy mluvících zemí, průvodní texty jsou totiž napsány také v německém jazyce.

FOTO: Archiv NP Šumava