Toto známé mariánské poutní místo má více než třísetletou historii. Základní kámen kostela byl položen roku 1696 a dokončen byl již o čtyři roky později. Věřící z širokého okolí jej postavili doslova holýma rukama – za zpěvu mariánských písní sem nosili trámy i kamení. Později přibyl také klášter a poutní dům, aby měli poutníci kde pojíst a přenocovat. Od roku 1972 je celý areál kulturní památkou.

Schody, co nikam nevedou

Ke kostelu můžete dojít buď pěšky po křížové cestě z Králíků, nebo autem vyjet úzkými serpentinami. Ve dne je odsud překrásný výhled do okolí, i večerní atmosféra má své kouzlo – kostel obklopený stromy je střídmě osvětlený, v poutním domě naproti je vidět okny do vyhřáté restaurace, dole v údolí září Králíky, další světla v dáli dávají tušit okolní obce a na obzoru lze spatřit i osvětlenou sjezdovku lyžařského střediska Dolní Morava.

Průvodkyně nejprve stručně objasní historii Hory Matky Boží a pak následuje prohlídka ambitů – chodeb na čtvercovém půdorysu, v nichž jsou umístěny čtyři desítky cenných obrazů.

Vybrané výjevy jsou osvětlené bodovými reflektory či svíčkami. Zajímavostí na prohlídkové trase je mj. betlém zhotovený kolem roku 1863 v bývalé řezbářské škole v Králíkách.

V jeho kulisách můžete rozeznat panoramata některých světových měst, například Jeruzaléma, Benátek, Londýna či Vídně. Nahlédnete i do podzemí, kde se nachází klášterní hrobka. Přístupná veřejnosti je teprve od roku 2010.

Noční prohlídku můžete zakončit večeří nebo posezením u čaje

Putování vede i na nádvoří poutníků, kde se blízko kostela tyčí unikátní stavba zvaná Kaple svatých schodů. Při vstupu do ní budete asi zaskočeni – tvoří ji jedno velké schodiště, které však nikam nevede.

Jde o napodobeninu schodiště z Jeruzaléma, po němž zbičovaný a trním korunovaný Ježíš stoupal k soudnímu stolu Piláta Pontského, aby si vyslechl verdikt o smrti ukřižováním. Věřící v minulosti budovali na některých místech napodobeniny těchto schodů. Jedna se nachází právě ve zdejším klášteře.

Noční prohlídku můžete zakončit večeří nebo posezením u čaje v restauraci poutního domu, která je otevřená až do 22 hodin. Poutní dům nabízí i možnost hotelového ubytování ve dvou- až šestilůžkových pokojích. Za noc s plnou penzí tu dáte 390 Kč.