Startuje další ročník dvousetleté tradice, kterou nelze zpohodlnělým rozumem pochopit, ale jejíž sláva roznesla jméno města po celé zeměkouli.

Od Štěpána až do Hromnic

Třešťský Spolek přátel betlémů přestavuje pravidelně v adventním čase jinak téměř celoročně přístupnou expozici v Schumpeterově domě. Jde o více než tisíc vyřezávaných komponentů na ploše zhruba 80 plošných metrů, na nichž se nachází reprezentační vzorek děl, která Třešť tolik proslavila. Převážná část z dalších dvou desítek adres proslulého prohlídkového okruhu leží v třešťských domácnostech.

Dnešní betlémáři si pomáhají i známými lidmi: zde například vedle Pana Tau píská Jiří Stivín.

FOTO: Jana Pechová, Právo

Těmi procházejí od Štěpána (26.12.) až do 2. ledna procesí zvědavých návštěvníků. „Kdysi na počátku samozřejmě nešlo o takovou sílu návštěv.

Navzájem přicházeli betlémáři a jejich rodiny pobesedovat a okouknout, co má kdo v betlému nového, a vzít si inspiraci. Postupně se pak chodili dívat i další sousedé,“ popsal dávný vznik tradice člen spolku Karel Brožek.

Vstupné je dobrovolné

Sláva třešťských betlémů typických dřevěnými figurkami a terénem, jehož obzor prodlužují malované ‚lončofty‘, se vbrzku dostala za hranice města a návštěvníků přibývalo. Stejně tak se rozrůstaly betlémy a v malých bytech nezbylo, než díla umisťovat na bytelné konstrukce nad postele. Dnes má většina obětavých betlémářů přece jen lepší prostorové podmínky: nepřetržité davy lidí však přinášejí do domů podle momentálního počasí buď sníh, nebo bláto, a to znamená permanentní vytírání v době, kdy drtivá většina běžné populace užívá povánoční klid.

Dělají to z vlastní vůle a zadarmo – vstupné na společnou kasu spolku je dobrovolné. „Byl se tu podívat také papežský nuncius. Řekl, že jako velvyslanec sloužil v jedenácti zemích, ale nikde nezažil, aby zájezdové autobusy vozily lidi na prohlídky do soukromých domů,“ upozornil Karel Brožek na světové unikum.

Jiří Stivín

Jiří Stivín

FOTO: Jana Pechová, Právo

Tradicí s křesťanskými základy neotřásl ani bolševik. „Betlém si tu řezal i vedoucí tajemník OV KSČ, míval ho v garáži, a kdo chtěl, mohl se k němu jít podívat. A neexistovalo, aby on sám betlémy ostatních neobešel,“ zavzpomínal betlémář.

I letos se tak můžete vánočně naladit již od začátku prosince na expozici ve Schumpeterově domě. Největším exponátem je tzv. rostoucí betlém, který spoluvytvářejí mezinárodní účastníci letních dřevořezání: po tom letošním už zabírá zhruba třicet metrů plochy, na nichž je rozestavěno přes pět set řezbářských prací. Betlémářství se také věnuje jedna z expozic Muzea Vysočiny, které sídlí na téže adrese.

Výstava v pražské Jindřišské věži

Ochutnávku nabízejí betlémáři z Třeště také Pražanům, kteří se na aktualizovanou výstavku mohou přijít podívat do druhého patra Jindřišské věže. A ti, kteří si chtějí počkat až na čas po Vánocích a na celý okruh, budou mít na třešťském infocentru přichystaný plánek s vyznačením adres, na nichž se o nejkrásnějších svátcích v roce v rámci tradice neodpočívá.