Úvodním místem právě zahajované cesty je městys Kounice. Nachází se severně od Českého Brodu a nejprve připomíná jen jednu z řady obcí na pomezí okresů Nymburk a Praha-východ. Jenže v samém centru si člověk mínění rychle poopraví. To když mu zde do oka padnou zámek a kostel.

Zejména barokní zámek, který u vchodu střeží dvě kopie Brokoffových mouřenínů z roku 1719 (originály jsou v pražské Národní galerii), působí skutečně majestátně. Ohromná budova s cihlově zbarvenou fasádou ovšem při pohledu zblízka vypovídá, že se nenachází v nejlepší kondici. Na obecním úřadu jsme se dověděli, že zámek má soukromého vlastníka a zatím nepříliš známou budoucnost. Přesto pohled na zámecký areál nepůsobí zdaleka jen depresívně. Snad chmurné období překoná...

V sousedství stojící kostel sv. Jakuba Většího je v tomto ohledu naprosto jiná kapitola. Podobně jako většina kounických objektů vypovídá o tom, že v době nedávné prošel zásadní omlazovací kúrou. Svědčí o tom fasáda i celkový vzhled památky, která tu vyrostla již ve 14. století. Později – s výjimkou věže – byl ale kostel celý zbořen a znovu postaven v roce 1834.

V Kounicích za podívání stojí i budova, již od kostela dělí jen silnice a pár desítek metrů. Jedná se o sladovnu.

Video

Kounice

Miroslav Šára, Novinky.cz

Cílovou stanicí tohoto putování budou Vyšehořovice, ovšem předtím ještě navštívíme dvě jiná místa. Tím prvním je obec Vykáň – na nevysokém návrší tu od 14. století stojí kostel sv. Havla se zvonicí.

Další, snad ještě fotogeničtější svatostánek mají v Mochově (to jsme již překročili hranice okresů a z Nymburska se přemístili na Prahu-východ). Na kopci, který je naopak vzhledem k okolní rovině velice nápadný, stojí od 13. století kostel sv. Bartoloměje. Informace u vstupu sdělují, že se tu konají římskokatolické i pravoslavné bohoslužby.

Kostelík je obehnaný kamennou zdí a pohledy přitahuje nejen on. Návrší je totiž i skvělým vyhlídkovým místem, odkud je jak na dlani nejen Mochov – vidět je mnohem dál.

Video

Vykáň a Mochov

Miroslav Šára, Novinky.cz

Jako první nás přivítali koně. To jsme se již dostali do Vyšehořovic, které z hlediska turistického mají nabídku minimálně dvojí.

V centru obce je rovněž k vidění nepřehlédnutelný kostel sv. Martina – a také zbytky velice rozsáhlé tvrze a renesanční atikové zvonice (jediné v Čechách), ale my teď učiníme mírnou programovou změnu. Aby architektury nebylo v rámci této cesty až přespříliš, zamíříme do přírody. V těsné blízkosti Vyšehořovic se nabízí skutečně velice příjemná procházka.

O to přitažlivější, že takřka nedozírná polabská rovina tu na okamžik mizí. Jihovýchodně od Vyšehořovic se potok Výmola prodírá poměrně členitým terénem s výrazným údolím. V horních partiích cesta prochází územím přírodní památky U skal. Kdysi tu byly v provozu malé lomy. V jejich stěnách vystupují pískovce, jíly a slínovce - věhlas získaly tím, že obsahují zkameněliny křídových rostlin.

Dobrým cílem je ovšem i zmíněný potok Výmola. Stačí seběhnout na dno údolí a chvíli se nechat vést vodním tokem. Na konci února, v čase citelných mrazů, byl potok a jeho břehy navíc ozdoben roztodivnými ledovými útvary. Některé bychom jen velice složitě popisovali – a tak jsme je raději zadokumentovali objektivem kamery.

Video

Vyšehořovice

Miroslav Šára, Novinky.cz

PŘÍŠTĚ se vypravíme za historií na Kladensko. Hradnímu objektu nedaleko Unhoště sice ještě není ani celých deset let, přesto dokáže s úspěchem pozvat na výlet do minulosti. Zvláště proto, že hrad v Červeném Újezdu je především muzeem, které ve svých sbírkách skrývá opravdové poklady dokumentující zejména život na venkově v minulém a předminulém století.