Hlavní obsah
Chorvatsko – Rabac Foto: archiv ACK ČR

Co když nemůžu jet na zakoupený zájezd?

Dovolenou jsme koupili včas, aby bylo z čeho vybírat a využili jsme výhody first moment. Ale co když se pak najednou situace změnila a na zájezd nemohu nebo nechci jet?

Chorvatsko – Rabac Foto: archiv ACK ČR
Co když nemůžu jet na zakoupený zájezd?

Smlouva o zájezdu platí

Smlouva o zájezdu platí od okamžiku uzavření a je jedno, jestli je uzavřena písemně (tedy, jestli jste ji podepsali) nebo ne – podle nového občanského zákoníku stačí, je-li zřejmá vůle obou stran smlouvu uzavřít. Na to stačí i odkliknutí po internetu, samozřejmě, pokud není v podmínkách smlouvy uvedeno něco jiného. Žádná obecně platná lhůta pro bezsankční odstoupení od smlouvy uzavřené po internetu či jinými dálkovými prostředky v případě zájezdu, ubytování, dopravy ani jiné aktivity volného času, je-li vázána na určený termín, neplatí. Zakoupením  blokuji místo jiným zájemcům a současně rozjíždím úkony potřebné k zabezpečení služeb. Pokud tedy chci účast na zájezdu zrušit, musím počítat s úhradou odpovídajících nákladů cestovní kanceláře (v tom i jejích dodavatelů), a to i tehdy, když za to zrušení opravdu ani trochu nemohu.

Stornopodmínky ve smlouvě

Podmínky a poplatky, které se vážou ke zrušení účasti na zájezdu, jsou ze zákona povinnou součástí smlouvy o zájezdu. A ve vlastním zájmu klienta by měly být povinnou četbou, než ke koupi dojde. Neexistuje žádný předpis ohledně výše poplatků spojených se stornem ani v jakých lhůtách se ta která výše poplatků uplatní. Náklady spojené se stornem jsou u různých typů zájezdů různé, proto se stornopoplatky liší nejen mezi jednotlivými cestovními kancelářemi, ale často i mezi zájezdy téže cestovní kanceláře (zpravidla jinak pro leteckou než autokarovou dopravu). Někdy není od věci porovnat více nabídek.

Foto: archiv ACK ČR

Jak se poplatkům vyhnout nebo je minimalizovat

Existují lidé, kteří uzavřou smlouvu (i více smluv) o zájezdu, aby jim nic neuteklo – a pak si vyberou tu nejpříznivější. Když ty ostatní stornují brzy, bývá poplatek malý a oni s ním předem počítají. Jenže co s tím, když jsem s koupí nespekuloval, ale přesto na zájezd jet nemůžu, což zjistím zpravidla krátce před odjezdem?

V každém případě zkuste jednat s cestovní kanceláří. Pokud to není na poslední chvíli, třeba bude mít prostor dohodnout se na změně termínu či jiném náhradním zájezdu, kdy poplatek za překnihování nebývá až zas tak velký. V žádném případě to ale nelze pokládat za povinnost cestovní kanceláře, ale za její nadstandardní službu, kde roli hraje nejen ochota, ale také reálné možnosti.

Náhradní účastník

Další možností je opatřit místo sebe jiného účastníka zájezdu. Pokud takový náhradník splňuje podmínky účasti na zájezdu (mohou být věková omezení, požadavky na kondici atp.) a pokud je to z hlediska zajištěných služeb možné, cestovní kancelář změnu akceptuje s tím, že původní i náhradní účastník odpovídají společně za úhradu jak ceny zájezdu, tak i nákladů spojených se změnou účastníka. Cestovní kanceláře mívají paušální výši poplatku za takové změny uvedeny přímo ve smlouvě (všeobecných podmínkách) a pohybuje se zpravidla v řádu pár set korun.

POZOR - nespoléhejte na možnost náhradního účastníka automaticky! Existují např. typy letenek, které jsou vázány od počátku na jméno a které nejsou vratné. V takovém případě nejen že by změna jména účastníka zájezdu mohla být dosti drahá, ale mohlo by se i stát, že by ani nebyla možná, protože na uvolněné místo v letadle by letecký dopravce zařadil svého náhradníka, který byl na čekací listině před tím, než jste letenku odřekli. O podmínkách pro účast náhradníka či nemožnosti náhradního účastníka by měla cestovní kancelář informovat v katalogu.

Snadná záměna osob

Foto: archiv ACK ČR

Pojištění storna zájezdu není samozřejmost

Někteří lidé se stále domnívají, že nemusí platit stornopoplatky, pokud účast na zájezdu stornují z vážných důvodů, které nezavinili. Nejčastěji nemoc či úmrtí v rodině – proč za ránu osudu mají být trestáni ještě v podobě výdajů navíc? Jenže: proč by měla takové náklady hradit cestovní kancelář – a hlavně, z čeho? To má o to riziko zdražit zájezdy? To by přišlo draho všem klientům. Taková rizika je potřeba rozložit do mnohem větších počtů, a to je doména pojištění. Pojištění pro případ storna zájezdu nabízejí prakticky všechny pojišťovny, které nabízejí cestovní pojištění, jako jeho nadstandardní část. Některé cestovní kanceláře takové pojištění přímo zahrnou do ceny zájezdu jako jeho nedílnou součást, čímž se vyhnou handrkování o stornopoplatky - ale zato čelí kritice, že mnohý klient nemá o takové pojištění zájem, ať už proto, že je přesvědčen, že jemu se to stát nemůže, proto, že kupuje zájezd na poslední chvíli nebo proto, že ví o náhradníkovi, který by ho zastoupil.

Kde a kdy pojištění storna sjednat

O možnosti pojištění pro případ storna zájezdu informuje klienty cestovní kancelář hned při koupi. Je to její povinnost. Pokud klient pojištění a priori neodmítá, je pro něj nejvýhodnější uzavřít pojištění přímo při koupi zájezdu v té cestovní kanceláři nebo agentuře, takže to má při jedné námaze. V každém případě však uzavírá pojistnou smlouvu s pojišťovnou; cestovní kancelář či agentura působí jen jako zprostředkovatel, a to i v tom případě, že je pojištění součástí ceny zájezdu. O tom, zda pojištění pro případ storna zakoupím, se obvykle nemohu rozhodovat příliš dlouho.

Báječné nápady typu, že si pojištění zaplatím, až když už vím, že na zájezd nebudu moci odjet, pojišťovny eliminují buď tím, že smlouvu lze uzavřít jen v časové návaznosti na koupi zájezdu, nebo mají ve smlouvě pro takové případy výluku.

Foto: archiv ACK ČR

Když zájezd zruší CK

Někdy se naopak stane, že zájezd zruší sama cestovní kancelář. Buď nastala situace, která jí brání slíbené služby zajistit, nebo se nepodařilo získat pro daný zájezd tolik účastníků, aby jej šlo pořádat.

V každém případě, kdy cestovní kancelář zájezd zruší, nabídne klientům náhradní zájezd, pokud tak může učinit. Klient takovou nabídku buď v určeném termínu (zpravidla 5 dnů) prokazatelně odmítne, nebo se předpokládá, že se změnou souhlasí. Pokud klient náhradní nabídku odmítne, nebo vůbec žádná náhradní nabídka není, je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zájezdu. Pokud cestovní kancelář zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před odjezdem z jiných důvodů než je vyšší moc nebo nenaplnění předem oznámeného minimálního počtu účastníků, musí zákazníkovi uhradit ještě penále ve výši 10% z ceny zájezdu.

Co když mám obavy

Žijeme v neklidném světě, plném informací i informačního šumu. Média neopomenou informovat o každém neštěstí, přírodní katastrofě, požáru, zemětřesení i o všech bezpečnostních incidentech kdekoliv na zeměkouli. Člověk si většinou z těchto zpráv uvědomí jen malér a zemi, kde se stal. Má-li do té země zakoupený zájezd, je rázem po náladě na dovolenou. Jen málokdo si uvědomuje, že ani povodně v Čechách nezasáhly řadu turistických území a byly tam naprosto nerušené podmínky pro dovolenou. A Čechy jsou relativně velmi malé.

Když se něco děje v takovém Egyptě nebo Thajsku, Řecku atp., kam se jezdí třeba na ostrovy či do lokalit na stovky či tisíce kilometrů vzdálených od neklidných míst, vyplatí se nepanikařit a nejdřív se podrobně informovat. Pokud jedete na vlastní pěst, je to obtížnější – musíte se spolehnout na informace ministerstva zahraničí, které bývají také trochu obecnější.

Pokud jedete s cestovní kanceláří, máte výhodu. Cestovní kancelář má v místě vaší budoucí dovolené svého partnera a svého delegáta, který vidí situaci přímo na místě. Žádná  cestovní kancelář si nedovolí poslat turisty  do nebezpečí: tím by podepsala svůj konec. Je-li tedy situace špatná, cestovní kancelář zájezd zruší a nabídne vám náhradní termín nebo obdobný zájezd jinam – podle toho, co připadá v úvahu. Když se vám náhradní nabídka nebude líbit, vrátí vám cestovní kancelář  peníze za zrušený zájezd.

Gran Canaria

Foto: archiv ACK ČR

Pokud se ovšem strachujete a účast na zájezdu stornujete z vlastní vůle, ačkoliv situace v místě byla přijatelná a zájezd se pak normálně konal, platí stornopodmínky – tedy vy platíte stornopoplatky.

Existuje ještě jeden typ obav, který je pro vaši peněženku zvlášť ošidný: někdo někde řekl, že cestovní kancelář, u které jste si koupili zájezd, má problémy a asi zkrachuje. Do zájezdu zbývá dlouhá doba, stornopoplatky jsou dosud celkem nízké. Někteří lidé uvažují o tom, že by tedy zájezd raději stornovali. Nestornujte to! Pokud jde o fámu, zbytečně byste přišli o dovolenou nebo přinejmenším o ty stornopoplatky. Pokud by cestovní kancelář opravdu zkrachovala, postará se o vás a vrátí vám peníze (byť po delší době) pojišťovna. Když byste stornovali zájezd cestovní kanceláře, která je ve finančních potížích, pravděpodobně byste se od ní vrácení zaplacených peněz nedočkali – a od pojišťovny byste nedostali nic, protože jste odstoupili od smlouvy.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků