Pouť začneme v předpokládaném místě Ježíšova narození – Betlémě. A to v Bazilice Narození Páně, která byla postavena v roce 339 nad jeskyní, kde Ježíš poprvé spatřil světlo světa. Ono místečko pod látkovým přístřeškem označuje stříbrná hvězda zasazená do mramoru. Bazilika je považována za jedno z nejsvětějších míst pro křesťany a prakticky je to nejdéle nepřetržitě fungující křesťanský kostel na světě.

Zde se narodil Ježíšek

Zde se narodil Ježíšek.

FOTO: Rossnixon, Wikimedia Commons

Bible pak přechází až k Ježíši dvanáctiletému, neboť takzvané Tomášovo evangelium dětství, kde se malý Ježíš už projevuje jako divný chlapeček – poučuje učitele a vysvětluje mu podstatu toho, co učí, uzdravuje a oživuje lidi a vytváří ptáčky z hlíny, kteří posléze vzlétnou, čímž děsí okolní obyvatele – nebylo do bible vpuštěno. A tak tedy dvanáctiletý Ježíš při cestě do Jeruzaléma, kam šel s rodiči na velikonoční modlitbu, skupinu poutníků opouští. Rodiče ho najdou po třech dnech v chrámu, kde diskutuje s mudrci. Jednalo se tehdy zřejmě o takzvaný Druhý chrám, postavený na troskách Šalamounova chrámu na Chrámové hoře. Ale ani ten už v Jeruzalémě nestojí – můžeme pouze vidět jeho model v městském Izraelském muzeu. Nyní tam vévodí dvě nejznámější budovy Jeruzaléma – Skalní dómmešita Al-Aksá. Ty však vznikly až 650 let po Ježíšově ukřižování.

Další články z rubriky Asie, které stojí za přečtení
Skalní dóm – islámská svatyně v centru Chrámové hory

Skalní dóm – islámská svatyně v centru Chrámové hory

FOTO: archiv CK Arcadia Air

Řeka Jordán, ve které byl Ježíš pokřtěn Janem křtitelem, tvoří zelený úrodný pás, táhnoucí se od severu k jihu, a je současně státní hranicí mezi Izraelem a Jordánskem. Stalo se to jihovýchodně od Jericha – na místě zvaném Qasr al-Jahúd. Zde se po křtu Ježíš uchýlil na 40 dní do pouště, aby se postil a kde ho pokouše Ďábel. Jeho věta: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem“ byla podnětem pro Byzantince k vystavení kláštera Pokušení, kde je údajný kámen uložen.

Klášter Pokušení vybudovaný v 6. století Byzantinci

Klášter Pokušení, vybudovaný v 6. století Byzantinci

FOTO: Dmitrij Rodionov, Wikimedia Commons

Dalším místem, kde Ježíš pobýval, bylo Genezaretské jezero. To už jsme severně od Palestiny, poblíž města Nazaret. Především byl rybář, takže pobývat u jezera byla jeho práce. A zde si mezi ostatními rybáři vyhlédl i několik svých budoucích apoštolů, kterým pak na hoře nad jezerem (dnes hora Blahoslavenství) kázal o životě. Zde zaznělo i jeho zásadní kázání k zástupům, které je v rámci Matoušova evangelia stěžejní částí bible. Dnes na vrcholku hory stojí byzantský kostel a místo je součástí 65 km dlouhé Ježíšovy stezky.

V Chrámu Božího hrobu jsou koutky mimo hlavní trasu, kam turisté často nezavítají

V Chrámu Božího hrobu jsou koutky mimo hlavní trasu, kam turisté často nezavítají.

FOTO: archiv CK Arcadia Air

Skončíme na místě, kde Ježíš svoji pouť světem ukončil – na hoře Golgota, kde byl ukřižován a poblíž také uložen do skalního hrobu. Doplatil na to, že byl rebel a říkal pravdu do očí těm, kteří si neviděli na špičku nosu – ale měli tu moc zavřít mu ústa. Zde najdeme chrám Božího hrobu a kapli Ukřižování. Jsou tu uloženy artefakty z posledních dnů Krista jako třeba kámen pomazání z růžového mramoru, ze kterého údajně prýští vonný olej, kterým byl Ježíš pomazán. Tento komplex budov vlastní několik církví, jejich příslušníci se pohybují po celém chrámu, postávají v místech, která patří jejich církvi, či spolu klábosí na frekventovaných místech mezi houfy turistů. Třeba se baví právě o tom, že nikde není psáno, že Ježíš opravdu zemřel a že slíbil, že se vrátí ve chvíli, kdy to nebude nikdo čekat…

Inzertní sdělení: Líbí se Vám tento článek? Zakuste si exotiku na vlastní kůži! Třeba právě Izrael s CK Arcadia Air!
CK Arcadia Air – specializovaná cestovní kancelář na exotiku – pořádá více než 370 originálních exotických zájezdů do 55 zemí v Asii, Africe, Americe, Austrálii a Oceánii. Organizuje privátní poznávací programy a safari s vlastním průvodcem CK pro individuální turisty a malé skupinky. Žádné velké skupiny! Dovolená na míru!
Kambodža, Thajsko
již od 29 980 Kč


Nádherná panenská příroda, průzračné vodopády, zapomenuté chrámy v džungli, khmerské chrámové komplexy, dlouhé písčité pláže – to vše zažijete v Kambodži. Poznání Kambodži doplníte pobytem na ostrově Koh Chang v Thajsku.
 

Projížďka na slonech tropickou džunglí na Koh Changu.

FOTO: archív CK Arcadia Air

 

Pravá africká divočina tváří v tvář.

FOTO: archív CK Arcadia Air

Keňa již od 37 160 Kč

Vydejte se s námi na safari do Keni a setkejte se s pravou africkou divočinou tváří v tvář. Uvidíte „velkou pětku“ – lva, levharta, slona, nosorožce, buvola – a spoustu divoké zvěře. Můžete také navštívit vesnice domorodých Masajů nebo si safari prodloužit o pobyt u Indického oceánu. Safari na míru!
Izrael již od 16 680 Kč

Navštivte místo střetu tří náboženství a putujte po historických místech pocházejících už z 1. století n. l. Uvidíte všechna místa přímo i nepřímo spjatá s životem Ježíše Krista – Betlém, Jeruzalém, Nazaret, Galilejské jezero, Tiberii a další. Zároveň si i můžete odpočinout u Mrtvého moře.
 

Izrael – země mnoha chutí a barev.

FOTO: Dana Friedlander, goisrael.com

 

Tádž Mahal v celé své kráse.

FOTO: archív CK Arcadia Air

Indie již od 27 420 Kč

Poznání Indie cílené na jeden z nejoblíbenějších turistických okruhů – Zlatý trojúhelník. Tvoří ho tři úchvatná indická města – Dillí, Agra a Jaipur. Tato města oplývají krásnými starobylými památkami, jako jsou například Tádž Mahal, Jantar Mantar, Palác větru nebo Qutab Minar.

Zpět na hlavní stránku rubriky Asie