Na kanadské straně se jedná o oblast mezi Kingstonem a Cornwallem v provincii Ontario. Jejich velikost je velice rozmanitá, od nejmenších až po obrovské jezero s rozlohou téměř 100 km2. Pro jasné určení toho, co je nebo není ostrov, bylo určeno pravidlo, které říká, že ostrov musí mít rozlohu minimálně jednu stopu čtvereční (30 x 30 cm), musí být celoročně nad vodou a musí na něm růst alespoň jeden strom.

Thousand Islands

Thousand Islands

FOTO: America Tours

Řeka Svatého Vavřince

Známá ve francouzštině jako “fleuve Saint Laurent” a v jazyce místního kmene Mohawků “Kaniatorowanenneh” znamená “velká vodní cesta”. Řeka vytéká z jezera Lake Ontario a odvádí tak veškerou vodu na pohraničí USA a Kanady z oblasti Velkých jezer, která jsou považovaná za největší zásobu pitné vody na světě.

Kromě toho má několik přítoků, takže celková plocha, ze které odvádí vodu, je 1 344 000 km2, z toho je 839 000 km2 v Kanadě. Celková délka toku je tedy něco málo přes 3000 km, od výtoku ze samotného jezera Ontario se po zhruba 1200 km vlévá do Atlantického oceánu.

Thousand Islands

Thousand Islands

FOTO: America Tours

V oblasti Thousand Islands je její dno tak nepředvídatelné, že někteří majitelé lodí si najímají místní zkušené kapitány, aby bezpečně propluli nebezpečnými vodami. Hloubka vody je rovněž velice rozdílná – jen necelých 10 m od břehu může dosahovat přes 60 m, zatímco uprostřed toku v hloubkách okolo 20 m se mohou náhle objevit kameny jen necelý metr pod hladinou. Voda je tady navíc tak čistá, že je v některých místech vidět až na dno do hloubky přes 20 metrů. V oblasti je několik potopených lodí v hloubkách okolo 30 m.

Množství vody, které řekou protéká v oblasti Thousand Islands u Kingstonu (na jejím začátku), je 7400 m3. Jen pro porovnání – v Quebec City je to již přes 12 000 a při ústí do oceánu 16 800 m3.

Thousand Islands

Thousand Islands

FOTO: Archiv

Národní park St. Lawrence Islands

Dvacet ostrovů tvoří nejmenší kanadský národní park St. Lawrence Islands National Park. Vznikl roku 1904 jako první národní park na východ od ostatních národních parků Skalistých hor.

Všechno začalo tím, že rodina Malloryových dala federální vládě část svých pozemků s tím, že musí byt využity k veřejnému účelu. K tomu bylo přidáno 9 malých ostrovů, které vlastnila federální vláda a byla zde vybudována rekreační zařízení. Časem bylo přidáno území na pevnině, dalších 11 ostrovů a na 90 malých ostrůvků mezi Main Duck Island a několik nemovitostí v Brockville Mallorytown Landing, Landon Bay, Jones Creek a Larue Mills Creek.

Thousand Islands

Thousand Islands

FOTO: Archiv

Oblast Thousand Islands Fronetenac Arch byla v roce 2002 prohlášena organizací UNESCO za biosférickou rezervaci. Obecná definice takovéto rezervace stanovená organizací UNESCO je, že se musí jednat o oblast, která má důležité přírodní a ekologické hodnoty a je místem, kde lidé žijí, pracují a využívají jej k ekonomickému prospěchu i rekreačním aktivitám přičemž plně respektují přírodu.

Oblast je unikátní tím, že funguje jako regulátor tepla obrovské vodní masy, čímž svým způsobem ovlivňuje výskyt fauny a flory, která se jinde buď vyskytuje v menším množství, nebo vůbec. Jako příklad může posloužit největší kanadský plaz Black Rat Snake (Elaphe elaphe) s endemickým výskytem pravě na Thousand Islands.

Thousand Islands

Thousand Islands

FOTO: Archiv

Co bychom měli vidět na Thousand Islands:

Nejznámějším městem oblasti Thousand Islands na kanadské straně je Gananoque, odkud je možné se vydat na projížďku výletní lodí oblastí ostrovů. Jen tak je možné si udělat představu o této obrovské krásné ostrovní oblasti. Několik vyjížděk nabízí i Kingston. Největším ostrovem oblasti je Wolfe Island, který leží celý v Kanadě.

Thousand Islands

Thousand Islands

FOTO: Archiv

Nejzajímavějšími určitě jsou dva ostrovy, na nichž stojí nejznámější stavby oblasti – The Towers (Věže) dnes již známe spíše jako Singer Castle na ostrově Dark Island a Boldt Castle na ostrově Boldt Island. George Boldt byl generálním manažerem hotelu Waldorf Astoria v New Yorku. Na ostrově nechal vystavět šestipatrový zámek, jeden z největších rodinných domů v Americe, jehož výstavba zaměstnávala stovky dělníků.

Na začátku roku 1904 zemřela náhle jeho manželka a pan Boldt okamžitě nechal veškeré práce zastavit. Následujících 73 let zámek jen chátral, do té doby, než byl za mnoho miliónů dolarů dokončen. Dnes mohou návštěvníci zámek navštívit.

Singer Castle byl posledním z velkých zámků postavených v krátkém období v letech 1888 – 1905. Po rekonstrukci v roce 2003 byl zpřístupněn veřejnosti. V roce 2008 byl nabízen k prodeji za 24,5 miliónu dolarů.

Thousand Islands

Thousand Islands

FOTO: Archiv

Kromě těchto dvou stojí ještě za zmínku ostrov Long Vue Island, který je jediným umělým ostrovem. Turisticky zajímavá je také dvojice ostrovů známá jako Zavikon Island. Mezi nimi je totiž maličký můstek pro pěší. Pozoruhodné na něm je hlavně to, že můstek leží na hranici mezi USA a Kanadou a je díky tomu považovaný za nejkratší mezinárodní most na světě. Na ostrově Deer Island zase sídlí tajná organizace Skull and Bones (Lebka a kosti).

Autor : Pavla Janková America Tours