Západní dvě třetiny státu leží v oblasti velkých centrálních plání, jejichž povrch je víceméně rovný, někde místy mírně zvlněný. Východní třetina území je kopcovitá a poměrně hustě zalesněná. Od východu směrem na západ se země postupně zvedá a nadmořská výška kolísá mezi 208 m a 1 231 m .Téměř 121 km severovýchodní hranice státu je tvořeno řekou Missouri, která se v blízkosti města Kansas City stéká s jedním ze svých hlavních přítoků – Kansas River. Dalším významným tokem je Arkansas River, pramenící v Coloradu a prořezávající západní a jižní části státu Kansas.

Kansas - slunečnicový stát

Kansas - slunečnicový stát

FOTO: Archiv

V roce 1540 procházel oblastí dnešního Kansasu na své průzkumné cestě „novým světem“ Coronado se svými muži. V té době již dávno území obývaly kmeny Kansas, Osage a Pawnee, které žily v malých vesničkách, lovily bizony, pěstovaly kukuřici, fazole a dýně.

V roce 1719 získali území Francouzi. Přišli sem obchodovat s indiány. U řeky Osage postavili pevnost Fort Orleans (1724), kterou o rok později zničili indiánští válečníci. V roce 1762 postoupila Francie území Španělům, aby jej znovu získala zpět na základě Madridské dohody v roce 1800.

V roce 1809 připadlo území Kansasu do rukou Spojených států a nadešla doba jeho velkého rozkvětu. Hustě osídlené východní pobřeží se začalo přelidňovat a mnozí se rozhodli zkusit štěstí jinde. Vzhůru za snem o novém lepším světě na druhé straně země. Cesta byla náročná a strastiplná a spousta z nich zmožena únavou nalezla své útočiště zde v otevřených úrodných pláních Kansasu a zůstala zde nadobro. Na ochranu nejen proti indiánům, kteří se nechtěli vzdát svého území, ale i proti ostatním procházejícím pionýrům, vystavěli osadníci pevnosti, základy měst Fort Leavenworth a Hays.

Topeka

Topeka

FOTO: Topeka CVB

V roce 1854 prezident Pierce v Kansasko Nebraském Aktu oznámil vznik Kansas Territory. Následující období bylo ve znamení sporů, nepokojů a otázek, zda se Kansas přikloní k otroctví či zůstane zemí svobodnou. Volby v r. 1855 byly vítězstvím otrokářů. Napětí pro  a protinevolnických sil vyústilo v roce 1856 ve vyplenění města Lawerence, jehož dobrosrdeční obyvatelé poskytovali útočiště stíhaným otrokům.

Problematika toho, jestli se Kansas má stát nevolnickým státem či nikoliv se zdála být neřešitelná. Sestavování konstituce pro přijetí Kongresem se zdálo nekonečné. Návrh byl čtyřikrát přepsán, než dosáhl své konečné podoby.

Dodge City

Dodge City

FOTO: Dodge City CVB

V roce 1859 konečně lid Kansasu schválil konstituci odmítající nevolnictví. V dubnu 1860 byla tato schválena Sněmovnou reprezentantů, ale Senát, složený z pro otrocké většiny, se postavil na odpor. Záležitost se stala národním politickým problémem. Naštěstí se situace nakonec ujal prezident James Buchanan, který v rámci své pravomoci 29. ledna 1861 návrh na ustavení Kansasu jako 34. státu podepsal.

20 000 kansaských mužů bojovalo v občanské válce (Severu proti Jihu) na straně Unie, a to na všech možných frontách. Jeden z klíčových bojů se odehrál na území Kansasu – bitva u Mine Creek v roce 1864. Kdyby zde byla tehdy zvítězila vojska Jižanů, existence Kansasu jako svobodného státu by byla ve velkém nebezpečí.

Dodge City

Dodge City

FOTO: Dodge City CVB

Válka skončila, vlna násilí se zmírnila, v ostatních státech se rozběhl proces obnovy a oživení. Bohužel, Kansas se stále zmítal v nepokojích mezi bílými usedlíky a domorodým obyvatelstvem. Vrcholem byl konflikt v roce 1867, kdy přišlo o život téměř 130 osadníků. Potyčky konečně ustaly v 70. letech 19. století.

Přišla železnice a s ní kovbojové, kteří po rozlehlých kansaských pláních proháněli stáda dobytka, a tím dali základ později romantizující éře Divokého Západu (Wild West). V roce 1874 se v oblasti usadila skupina Mennonitů, kteří začali na zdejší velmi úrodné půdě ve velkém pěstovat pšenici. Tady někde bylo zaseto semínko toho, co dnes dává Kansasu právo říkat si „The Wheat State“ (Stát pšenice). S rozvojem železnice a její expanzí se honáci s dobytkem odsunuli dále a jejich místo obsadili další pěstitelé pšenice, kteří Kansas zbavili nádechu neurvalého „Divokého Západu“.

Dogwood Canyon

Dogwood Canyon

FOTO: Archiv

Zajímavosti:

• Vynálezci z Kansasu: Almon Stowger z El Dorado  vynalezl vytáčecí telefon (1889), William Purvis a Charles Wilson z Goodlandu – vynálezci helikoptéry (1909), Omar Knedlik z Coffeyville – vynalezl první stroj na výrobu mražených perlivých nápojů ICEE.
• Smith County je geografickým středem 48 kontinuálních států USA.
• Amelia Earhart z Atchinsonu byla první ženou, které Národní letecká asociace (National Aeronautic Association) udělila pilotní licenci, a první ženou, která sólo přeletěla Atlantický oceán.
• Město Hutchinson bývá často označováno jako Salt City (Slané město). Je totiž postavené na jednom z nejbohatších ložisek soli na světě.

Kansas

Kansas

FOTO: Archiv

• Ve státě Kansas je 27 vodních toků, míst, měst a krajů, které nesou jméno Walnut Creek.
• Registry Speleologické společnosti Kansasu mají v evidenci nejméně 528 jeskyní ve 37 krajích státu.
• Kansas se pyšní největší populací divokých tetřevů v Severní Americe. Lidé je často přezdívají „prérijními kuřaty“.
• Kameny u Rock City jsou obrovské pískovcové konkrece (srůsty). Na ploše veliké jako dvě fotbalová hřiště je roztroušeno na 200 balvanů. Některé mohou být velké až jako dům. Jinde na světě nic podobného v takové koncentraci nenajdeme.
• Známý botanik a vědec George Washington se zasloužil o vznik více než 300 různých produktů z podzemnice olejné. Studoval v Minneapolis.

Autor: Pavla Janková, America Tours