Ontario je nejjižněji položenou kanadskou provincií. Na severu až severozápadě sousedí s Manitobou, zbytek severu je omýván vodami zálivů Hudson Bay a James Bay. Východním sousedem je Quebec, severní hranice je z velké časti tvořena jezery Ontario, Erie, Huron a Superior Lake. Pozemní hranici má na jihu s americkými státy New York, Minnesota, Wisconsin a Michigan.

Řeka Niagara

Řeka Niagara

FOTO: Archiv

Ekonomika Ontaria byla postavena na lovu zvěře a obchodu s kožešinami. Zejména se proslavila společnost Hudson Bay Company. Dodnes najdeme obchodní domy s jejich jménem, ale už jen jako The Bay. I později zůstávala oblast spíše zemědělsky zaměřenou. V provincii se také nachází více než 50 % nejkvalitnější zemědělské půdy celé Kanady. Dnes je ale provincie spíše průmyslovým srdcem země javorového listu.

Ottawa

Ottawa

FOTO: Archiv

Provincii omývají vody čtyř z celkových pěti „Velkých jezer“. Lake Michigan je jediným, které leží celé na území USA. Jako komplex jsou považovány za největší plochu pitné vody na světě (244 000 km²) a objemem (22 670 km³ vody) zaujímají 2. místo za jezerem Bajkal. Největší z nich – Lake Superior (82 000 km²) má zároveň i největší hloubku – 407 m a zdaleka největší objem – 12 000 km³, což je více než polovina všech dohromady.

Nejmenším je Lake Ontario s 19 000 km² a objemem 1 630 km³. Voda ze čtyř jezer nakonec protéká přes Niagarské vodopády s výškovým rozdílem přes 50 m, dále do jezera Ontario, které jediné má jinou nadmořskou výšku než ostatní čtyři. V jeho západní části je soustředěno několik měst s počtem i několika set tisíc obyvatel s dominantním Torontem. Na opačném konci, při ústí jezera do řeky Sv. Vavřince leží jedno z nejvýznamnějších historických měst Kanady – její bývalé hlavní město Kingston. Nejvíce turistů nicméně přijíždí k Niagarským vodopádům.

Skanzen Huronia, Midland

Skanzen Huronia, Midland

FOTO: America Tours

Zajímavosti:

• 44 % rozlohy provincie tvoři lesy.
• Niagarské vodopády patří k nejznámějším na světě. Jejich kanadská část leží právě v provincii Ontario a je 790 metrů široká.
• Nejvyšší teplota v provincii byla naměřena roku 1936 v Atikokanu a dosáhla hodnoty 42,2 °C.
• Nejchladněji bylo rok předtím v Iroquois Falls, a to -58,3 °C.
• Ontario je nejurbanizovanější provincií Kanady. Zhruba 85 % lidí bydlí ve městech.
• Jen v samotné „Golden Horseshoe“ (zlaté podkově) na západě jezera Ontario bydlí téměř polovina obyvatel celé provincie.
• Téměř ¾ obyvatel provincie považují angličtinu za svůj mateřský jazyk, zatímco necelých 5 % francouzštinu.

Skanzen Huronia, Midland

Skanzen Huronia, Midland

FOTO: America Tours

Fakta:

Rozloha: 1 076 395 km2 (skoro 11 % celkové rozlohy Kanady), z toho je 158 654 km2 vodních ploch
Nejvyšší bod: Ishpatina Ridge 693 m
Počet obyvatel: 13 373 000
Hlavní město: Toronto (2 570 000 obyvatel)
Další velká města: Ottawa (hlavní město Kanady – 815 000 obyvatel), Mississauga (705 000), Hamilton (510 000)
Přijetí do federace: 1867 jako jedna ze čtyř zakládajících provincií
Přezdívka: The Heartland Province (Srdce země) nebo The Province of Opportunity (Provincie příležitostí)

Georgian Bay, Lake Huron

Georgian Bay, Lake Huron

FOTO: Archiv

Vlajka: červený podklad, na kterém je v levém horním rohu britská vlajka a uprostřed v pravé časti provinční erb. Vlajkou Ontaria je od roku 1965. Předtím sloužila jako vlajka kanadské federace. Ta byla však nahrazena současnou s javorovým listem v červenobílé kombinaci v roce 1964.
Provinční pták: The Great Northern Loon (česky potáplice lední).
Provinční květina: white trillium (Trillium grandiflorum, u nás pojmenovaná trojatec velkokvětý).
Národní parky, rezervace, monumenty: (jen ty nejvýznamnější)
Bruce Peninsula National Park
Georgian Bay Islands National Park
Point Pelee National Park
Pukaskwa National Park
St. Lawrence Islands National Park

Autor: Pavla Janková, America Tours