Nejrozlehlejším geografickým regionem New Jersey je Atlantic Coastal Plain (Atlantická pobřežní nížina), která pokrývá více než polovinu státu. Je charakteristická svými táhlými rovinami, které zřídka přesahují 30 m n.m. Zdejší úrodná půda je intenzivně využívána místními farmáři. Východní sekce Coastal Plain tvoří močály, laguny a zelené loučky.

Trenton

Trenton

FOTO: New Jersey Tourisme

Hned kousek na sever odsud narazíme na asi 30 km široký pás země protkaný velkými vodními toky, Piedmont. Tento kraj se vyznačuje vysokým zalidněním a je v podstatě průmyslovým srdcem státu. Dále na sever leží region Highlands s mnoha jezery v malebných údolích a zploštělými horskými hřebeny. Severozápadnímu koutku státu dominuje pohoří Kittatinny Mountains, místo s největšími nadmořskými výškami New Jersey.

Cape May

Cape May

FOTO: Archiv

Původními obyvateli oblasti dnešního státu New Jersey byli indiáni kmene Delaware. V roce 1609 Henry Hudson zabral území pro Holandsko a nazval jej New Netherlands (Nové Nizozemí). Přicházeli holandští osadníci a zakládali malé osady kolem západního břehu řeky Hudson River. Nájezdy indiánů po dlouhou dobu znemožňovaly vybudování permanentních osídlení, až do roku 1660, kdy byly položeny základy města Bergen, dnes Jersey City.

V roce 1664 Holandsko ztratilo nad územím kontrolu a země připadla do rukou Británie, která ji připojila k ostatním svým koloniím. Půda se nabízela k odprodeji téměř za pakatel a těm, kdo přišli, byla slibována politická a náboženská svoboda, jež jim ve vlasti byla upírána. Velkou skupinu přistěhovalců tvořili angličtí puritáni, kteří zběhli právě z uvedených důvodů.

New Brunswick

New Brunswick

FOTO: New Jersey Tourisme

Británie začala na kolonie vyvíjet nátlak v podobě různých obchodních omezení a uvalila nehorázně vysoké daně na své zboží. V roce 1774 osadníci z New Jersey (rebelové) na protest odpověděli zapálením nákladu čaje, který přivezla britská loď, tzv. Greenwich Tea Burning (Greenwichské pálení čaje). Celková situace v New Jersey byla chaotická a jeho obyvatelé velmi nejednotní. Třetina se stavěla na stranu rebelujících osadníků, třetina podporovala Británii, zbytek jen přihlížel dění.

Během revolučních bojů o nezávislost zaujímalo New Jersey velmi klíčovou pozici. Už jen jeho centrální lokalizace mezi ostatními koloniemi, New Yorkem a Philadelphií, nahrávaly této skutečnosti. 100 bitev se odehrálo na zdejší půdě, menší i ty významné. Opěvovaným hrdinou této doby se stal generál George Washington, který dovedl svá rebelská vojska k vítězství ve většině rozhodujících bojů.

Atlantic City

Atlantic City

FOTO: Archiv

V roce 1776 vyhlásilo New Jersey svou nezávislost na Británii a 18. prosince 1787 se stalo 3. státem Unie. Hlavním městem byl určen Trenton. Přes mnohé sympatie s Jihem, stálo New Jersey v bojích občanské války na straně Unie. Bitev se zúčastnilo na 25 000 jeho mužů.

Po válce se do New Jersey přemístila spousta velkých korporací. Původně velká průmyslová města ještě více narostla. Následkem toho přicházelo stále více a více imigrantů i z Evropy (především z Irska, Německa, Itálie a východní Evropy). V roce 1910 půlku populace státu tvořili lidé, kteří sami či jejich rodiče byli narozeni mimo území USA.

Salem

Salem

FOTO: Archiv

Za první světové války tisíce vojáků New Jersey odešly bojovat do Evropy. Velká cvičiště byla soustředěna ve Fort Dix. V roce 1929 uhodila Velká hospodářská krize, fabriky zavřely své brány a mnozí skončili na ulici. Stát znovu ožil, když roku 1939 znovu vypukla válka. Elektronika a chemický průmysl New Jersey prožívaly velký boom.

Po válce začal v přelidněných velkých městech panovat chaos a mnozí se stěhovali do klidnějších venkovských oblastí. Situace tak napomohla vzniku významných dopravních projektů. Byly vystavěny nové silnice a linky veřejné dopravy. Vláda se ve své činnosti otočila i směrem k ochraně přírody a založila národní chráněné území Pinelands National Reserve.

Newark

Newark

FOTO: New Jersey Tourisme

Velký zlom nastal také v letecké dopravě. 3. května 1919 odstartoval úplně první let v americké historii s cestujícími na palubě na lince z New Yorku do Atlantic City.
Na konci minulého století se do oblasti přemístily také četné počítačové firmy a daly tak vzniknout dalším pracovním příležitostem. Stát však také musí čelit nepříjemným otázkám znečištěného životního prostředí, které s sebou bohužel veškerý pokrok ve vývoji přináší.

Lambertville

Lambertville

FOTO: New Jersey Tourisme

Zajímavosti:

• Odkud vzalo New Jersey své jméno? Siru J. Berkleymu a Siru G. Carteretovi bylo uděleno na tuto kolonii v Novém světě královské výsadní právo. Nazvali ji podle ostrova Jersey v evropském kanálu La Manche, odkud sám Carteret pocházel a kde strávil několik let života jako poručnický guvernér.
• New Jersey má ze všech států USA největší hustotu obyvatel – cca 470 osob na km², což 13 krát přesahuje národní průměr.

Clinton

Clinton

FOTO: New Jersey Tourisme

• New Jersey má nejhustší síť dálnic a železnic v celých USA.
• Malebný Cape May (Mys May) bývá často označován za nejstarší přímořské letovisko ve Spojených státech, a také je jedním z nejunikátnějších.
• V roce 1848 zahájila v Trentonu provoz továrna na výrobu drátěného lana. Založil ji John Roebling, který se svými dvěma syny postavil visutý most přes koryto řeky Niagara River. Později spolu vybudovali newyorkský most Brooklyn Bridge a mnohé další visuté mosty po celých Spojených státech.
• New Jersey je domovem Sochy svobody (Statue of Liberty) a ostrova Ellis Island.
• Stát má přes 50 letovisek, z nichž nejznámější a nejvyhledávanější jsou zřejmě Asbury Park, Wildwood, Atlantic City, Seaside Heights, Cape May.
• New Jersey je také vedoucím průmyslovým státem a státem s největší chemickou produkcí v USA.

Princeton

Princeton

FOTO: New Jersey Tourisme

• New Jersey je předním přístavním státem USA a domovem největšího amerického mořského přístavu v Elisabeth.
• Atlantic City má nejdelší pobřežní promenádu na světě.
• V New Jersey byla založena první indiánská rezervace vůbec.
• New Jersey je městem s nejvyšší vodárenskou věží na světě
• V Hobokenu se odehrál úplně první basebalový zápas v historii USA.
• Camden je místem prvního drive in kina.
• V New Jersey najdeme108 skládek toxického odpadu, nejvíce ze všech států USA.
• V roce 1977 voliči New Jersey odhlasovali přijetí zákona na legalizaci hazardu ve městě Atlanic City.
• Téměř 2 700 společností v New Jersey se zabývá činností jakkoliv související s počítačovými softwary.

Autor: America Tours