Ze severu na jih leží Quebec ve třech morfologických jednotkách: na Kanadském štítu, v nížinách řeky Sv. Vavřince a v Apalačských horách. Kanadsky štít zde tvoři asi 60 % zemského povrchu. V severní části této oblasti je trvale zmrzlá půda a vegetace je velmi sporá. Dominantním regionem provincie jsou nížiny řeky Sv. Vavřince, která spojuje Velká jezera s Atlantickým oceánem. Nalézá se zde nepřeberné množství menších vodních ploch a hustých lesů.

Na jižní hranici provincie pak Apalačské pohoří odděluje Quebec od USA. Téměř 80 % Quebečanů žije v městských  aglomeracích pravě podél řeky Sv. Vavřince. Mezi nejdůležitější patři Montreal a Quebec City, hlavni město provincie.

Quebec City

Quebec City

FOTO: Jaroslav Stehlík

Quebec je jedinou kanadskou provincii s většinovou skupinou francouzsky mluvicího obyvatelstva a je jedinou provincii, která má úřední jazyk francouzštinu na provinční úrovni. Jako administrativní celek se řadí na 2. místo po teritoriu Nunavut a po Ontariu má druhý nejvyšší počet obyvatel. Anglicky mluvicí obyvatelstvo i instituce se nacházejí především na West Islandu (západní část Montrealu), ale značné procento má i oblast Eastern Township ( jihovýchod provincie na jižním pobřeží řeky Sv. Vavřince) a Gaspe poloostrov na východě provincie, úplný konec jižního pobřeží Sv. Vavřince.

Montreal

Montreal

FOTO: Archiv

Provincie v posledních letech zaznamenala silný obrat k lepšímu v oblasti ekonomiky a začínají se vracet i některé firmy, které odešly z důvodu nestabilní politické situace způsobené snahami francouzské části obyvatelstva o získání samostatnosti.

Přestože se i nadále stále řeší problémy mezi těmito dvěma jazykovými skupinami obyvatelstva, zapomíná se trochu na to, že v provincii žije minimálně 10 domorodých skupin, vesměs v rezervacích, kam je přesunuli ještě v dávných dobách Francouzi.

Soutěska St.Anne River

Soutěska St.Anne River

FOTO: Archiv

Provincie má obrovskou rozlohu a nabízí spoustu zajímavých míst k návštěvě, ať už to jsou nádherné památky odkazující na přítomnost Francouzů obzvlášť v Quebec City nebo Montrealu, nebo přírodní krásy v horách severního Quebecu, či úžasné pobřeží Atlantského oceánu na východě.

Katedrála St.Anne de Beaupré

Katedrála St.Anne de Beaupré

FOTO: Archiv

Zajímavosti:

• Název Quebec, který pochází z algonkinského jazyka, znamenal „zúženi“ nebo „průplav“ a ve skutečnosti to bylo označeni určitého místa na řece sv. Vavřince, kde dnes stoji Quebec City. Když se totiž podíváte do mapy, je zde dobře vidět zmenšovaní obrovské šířky řeky.
• Chateau Frontenac v Quebec City je nejfotografovanějším hotelem na světě.
• Silnice č. 132 je nejdelší v Quebecu a měří 1 400 km.
• Největší podzemní hydroelektrárna LG‑2 na světě je v oblasti Baie‑James.
• Nejvyšší šikmá věž na světě je k vidění v Montrealu – Olympijský stadión.
• Celá provincie má zásobu pitné vody, která se rovná 3 % celosvětových rezerv.
• Plocha všech lesů provincie je 750 000 km² – velikosti Norska a Švédska dohromady. Je to 20 % veškerých lesů Kanady a 2 % světových lesů.
• Nejužší dům v Severní Americe se nachází na ulici Donnaconna v Quebec City. Má pouhých 3,7 m.
• Při výstavbě metra v Montrealu byla veškerá vytěžená zemina použita na zvětšení ostrova Ile Sainte‑Helene a vytvořeni sousedního ostrova Ile Notre‑Dame pro Expo 1967.

sochy u katedrály St.Anne de Beaupré

sochy u katedrály St.Anne de Beaupré

FOTO: Archiv

Fakta o provincii:

Rozloha: 1 542 056 km2
Počet obyvatel: 7 880 000
Nejvyšší bod: Mont D´Iberville (1 651 m)
Hlavní město: Quebec City (512 000 obyvatel)
Další velká města: Montreal (1 692 000), Laval (380 000), Gatineau (260 000), Longueuil (232 000)
Členem kanadské federace: od 1867
Přezdívka: La Belle Province – Krásná provincie
Vlajka: květina lilie v modrobílé kombinaci
Provinční pták: Snowy Owl (nyctea scandiaca) – sněžná sova.
Provinční květina: Blue Flag Iris Linne (iris versicolor) – kosatec různobarvý nebo strakatý.

Autor: Pavla Janková America Tours