Zapadající slunce na státní vlajce symbolizuje skutečnost, že provincie leží na úplném západu Kanady. Rovněž tak ale může slunce symbolizovat provinční motto „Krása se nikdy nevytrácí“ nebo „Slunce, které nikdy nezapadá“. Horní část vlajky poukazuje na britský původ, zatímco koruna krále Edwarda reprezentuje kanadskou královskou rodinu.

Provincii pojmenovala královna Viktoria roku 1858. Název Columbia byl převzatý podle řeky, kterou tak dříve pojmenoval americký kapitán Robert Gray podle své lodi Columbia.

British Columbia

British Columbia

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Reliéf BC je hornatý, více jak 50 % obyvatelstva je soustředěna na jihozápadě provincie. Pobřežní krajina je charakterizovaná vysokými zasněženými horami nad úzkými fjordy a zálivy, v kontrastu s rozsáhlou zalesněnou vrchovinou ve středu vnitrozemí a pláněmi severovýchodu. Vhodné zemědělské půdy jsou pouhá 3 % z celkové plochy.

Dvě třetiny celého území BC pokrývají lesy. Největší a nejstarší jehličnaté stromy v celé Kanadě najdeme na pobřeží provincie. Jedná se zejména o západní cedr a Douglasovu jedli. Na celkovém zpracování dřeva v Kanadě se British Columbia podílí 24 %.

Whistler

Whistler

FOTO: Zdenka Klárová

Hlavním městem je Victoria, kde je většina populace anglického původu. Rovněž i tradice, které jsou ve městě dodržované nejvíce ze všech kanadských měst, evokují starou Anglii.

Největším a nejvýznamnějším městem je však Vancouver. Je považovaný za jedno z nejhezčích měst na světě, ležící na břehu Tichého oceánu, v pozadí se zasněženými velehorami.

British Columbia

British Columbia

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Vancouver Island je největším ostrovem na celém západním pobřeží Severní Ameriky. V BC je sedm hlavních trajektových linek. Nejvytíženější je oblast mezi Vancouverem a Vancouver Islandem.

Kdo má rád přírodu, nemůže být při návštěvě Britské Kolumbie zklamán. Je zde několik národních parků. K těm nejznámějším a nejnavštěvovanějším patří: Glacier National Park, Gulf Islands National Park Reserve, Gwaii Haanas National Park Reserve a Haida Heritage Site, Kootenay National Park, Mount Revelstoke National Park, Pacific Rim National Park Reserve a Yoho National Park.

Kelowna

Kelowna

FOTO: Zdenka Klárová

V přístavním městě Prince Rupert má zastávku i světoznámá Inside Passage, což je vyhlídková plavba podél pobřeží až na Aljašku. Při plavbě budete mít možnost sledovat krásné pobřežní scenérie, pátrat na hladině po velrybách, kosatkách, běluhách a dalších vodních zvířatech, která mají domov ve zdejších fjordech.

Při jízdě autem pozorně sledujte přírodu, není neobvyklé zahlédnout černého medvěda či jiná zvířata, v oblacích se může vznášet mořský orel.

Hotel Three Valley

Hotel Three Valley

FOTO: Zdenka Klárová

Průzračné vody Britské Kolumbie lákají zase nadšené rybáře k lovu lososů. Povolenky jsou samozřejmě nutné, ale úlovek určitě stojí za to.

Autor: Irena Reiterová America Tours