Nejvíce peněz, rovných 3,5 milionu, je určeno na rozvoj cykloturistiky a cyklistické dopravy v regionu. „Industriální turistika zajímá čím dál tím více lidí. Jedná se o zcela nový rozměr, který chceme ve spolupráci s Plzní zastřešit jednotnou marketingovou kampaní,“ řekla Právu náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Ivana Bartošová.

Plzeňský kraj má podle Bartošové co nabídnout, ať už se jedná o stavby pivovarů, nebo například o Centrum stavitelského dědictví v Plasích na severním Plzeňsku.

Trasy i expozice

„Cílem je podpořit projekty zaměřené na rozvoj industriálních stezek a rozvoj a zajištění industriálních objektů. Týká se to například prohlídkových tras, speciálních expozic nebo bezpečnosti návštěvníků,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Alena Marešová.

Zkrátka by díky pomoci plzeňského hejtmanství nemusely přijít ani chátrající památky. Bartošová upozornila, že v dotačním programu na jejich zachování a obnovu je 22 milionů. „Pokud by chtěl někdo například opravit část starého pivovaru a nabídnout v ní ubytování turistům, může čerpat peníze i z dotačního titulu na turismus,“ dodala Bartošová.

Kraj uvažuje i nad tím, že by vybrané industriální památky propojil cyklostezkami nebo stezkami pro pěší. Nutná by zde byla spolupráce obcí a Plzeňského kraje. „K propojení staveb může dojít i přes konkrétní projekt. Například díky letnímu baroknímu festivalu se nám podařilo propojit barokní památky. Samozřejmě ale záleží i na vlastnících objektů, zda by o něco takového měli zájem,“ dodala náměstkyně.

Miliony korun

Právě na rozvoj cykloturistiky a cyklistické dopravy v regionu je v roce 2019 určeno 3,5 milionu korun. Další tři miliony pak hejtmanství vyčlenilo na podporu rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu. „V dotačním programu v oblasti cestovního ruchu zájemci mohou získat finanční prostředky na propagační materiály, informační tabule, stojany na kolo nebo na nová odpočinková místa. Peníze na budování samotné cyklostezky jdou ale za odborem dopravy,“ dodala Bartošová.

Kraj by podle ní měl podporovat i paměťový turismus, který souvisí i osvobozením Plzně americkou armádou. „Jedná se například o trasu konvojů, kterou chceme rozvíjet nejen v květnových dnech, ale celoročně. Proto dotujeme i obnovu památníků,“ dodala náměstkyně. V neposlední řadě krajský úřad v příštím roce poskytne 400 tisíc korun na rozvoj a zkvalitnění informačních center a tvorbu propagačních materiálů či prezentací.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.