Dalo by se říct, že až do konce 19. století byla Rennes-le-Château úplně obyčejná vesnička, nijak významná, nijak bohatá či rozlehlá.

Stěžejní část její historie se ovšem pojí s postavou tamního kněze Francoise Bérengera Sauniera, který měl neznámým způsobem přijít k velkému majetku. Investoval jej ovšem do kompletní renovace kostela Máří Magdalény ve vesnici. O veškerém finančním toku si vedl podrobné záznamy, proto se našly i přesné údaje, kolik franků utratil.

Krypta pod kostelem Máří Magdalény má nebo měla ukrývat poklad.

Krypta pod kostelem Máří Magdalény má nebo měla ukrývat poklad.

FOTO: Profimedia.cz

Jedna z verzí příběhu hovoří o tom, že v pečlivě ukryté kryptě kostela se nacházel poklad templářských rytířů, který Saunier objevil v počátečních fázích oprav. Díky němu si mohl dovolit do svatostánku investovat mnohem více peněz, než bylo původně možné. Jenže ověřit si, zda se nějaká tajemná krypta pod kostelem skutečně nachází, je dnes už nemožné. Kvůli hledačům pokladů jsou vykopávky v okolí celé vesnice zakázané.

Pro milovníky konspiračních teorií to může být voda na jejich mlýn, mohou se totiž domnívat, že „někdo“ nechce, aby se kdokoli o kryptě dozvěděl.

Našel pravdu o Kristu?

Sauniere byl kvůli neobvykle vysokým výdajům dokonce předvolán před církevní soud na biskupství, kde byl obviněn z vybírání peněz na mše, které ovšem neměl odsloužit. Podle webu Ancient Origins a oficiálních stránek obce se někteří lidé navíc domnívali, že vykrádá hroby. Kněz ovšem vypověděl, že peníze dostal darem. Tomu ale církevní tribunál nevěřil a suspendoval ho z kněžského stavu.

Pozemky kolem kostela nechal otec Sauniere zvelebit.

Pozemky kolem kostela nechal otec Sauniere zvelebit.

FOTO: Profimedia.cz

I samotné konspirace se rozcházejí v tom, co konkrétně měl Sauniere v kryptě kostela nalézt. Dohady hovoří především o svatém grálu, pokladu z biblického Šalamounova chrámu, ale také o spisech, které zpochybňují tradiční výklad bible a Ježíšovo ukřižování. Podle tohoto dokumentu měl Kristus údajně prožít život ve Francii, právě nedaleko Rennes-le-Château, a vzít si Máří Magdalénu za manželku a zplodit s ní potomka.

Konkrétně této verze se z velké části chytil americký spisovatel Dan Brown, jenž námět zpracoval ve svém slavném díle Šifra mistra Leonarda. Po knězi Bérengeru Saunierovi pojmenoval i jednu z postav. Zájem o malou pyrenejskou vesničku ale vypukl už o desítky let dříve, konkrétně kolem roku 1960, kdy se k ní začaly otáčet zraky konspirátorů.

Své tajemství si kněz nakonec vzal do hrobu.

Své tajemství si kněz nakonec vzal do hrobu.

FOTO: Profimedia.cz

Pramenil z domněnek Noela Corbu, následujícího majitele pozemků po Saunierovi, který v roce 1917 zemřel. Hospodyně totiž měla Corbuovi říct, že zná tajemství, které by z kohokoli učinilo boháče. Nestihla ho ovšem prozradit, jelikož onemocněla, neschopna psát i mluvit, a nakonec zemřela. Příběhu se chytali další a další lidé, až se na něj nabalily i zmínky o Převorství sionském, tajném společenství, které mělo za cíl chránit duchovní tajemství.

Láká mnoho návštěvníků

Kde je pravda, se lze jen domnívat. Mezi turisty i milovníky mysteriózních příběhů je ovšem Rennes-le-Château právem populární destinací. Podle oficiálních stránek sem zavítá až 120 000 návštěvníků ročně. Malá obec ale zaujme jistě i ty, kdo jsou k podobným příběhům skeptičtí, už jen kvůli krásné historické architektuře či výhledům do okolí.

Saunierův dům je rovněž cílem turistů.

Saunierův dům je rovněž cílem turistů.

FOTO: Profimedia.cz

Cestovatelé mohou nahlédnout do kostela Máří Magdalény nebo do Magdaléniny věže, jež sloužila otci Saunierovi jako knihovna i pracovna. V okolí kostela nechal kněz také vybudovat pitoreskní zahradu s pomerančovníky, růžemi, ale i skleníky. Oblíbeným cílem je také dům, ve kterém kněz bydlel.