„Název naší obce vznikl už v roce 1066 a dlouhodobě patří v Polsku mezi nejpopulárnější. Lidé si jej spojují s ,ohnivou vodou‘, ale má to i své výhody. Když se našinec vydá do nedalekého Opolí něco vyřídit a řekne, že je ze ,Studené Vodky‘, tak to na tvářích úředníků hned vyvolává úsměv a vyřízeni jste raz dva,“ směje se místní Magdalena Muszkietová.

Podle ní je menší problém jen s tabulkami, které starosta prý nestačí objednávat, protože si je zvědavci odvážejí s sebou.

Do Ameriky z Itálie jen za hodinu

Na polském území je na 43 000 obcí, jejichž mnohdy kuriózní názvy svědčí o tom, že Poláci mají smysl pro humor. Názvy jako Alfonzów, Teologów, Baby Dolne, Lenie Wielkie (Velcí Lenoši), Nalóg (Závislost), Potwór (Netvor) však dělají vrásky jazykovědcům. „U většiny z nich se velmi složitě tvoří podstatná jména,“ stěžuje si polský lingvista Jan Miodek.

Tabulky s názvy přitahují pozornost cestujících nejen ve „Studené Vodce“. Podle obyvatel se ztrácejí také v místech s názvy Paryź (Paříž), Wlochy (Itálie) nebo v pouhých 20 kilometrů odtud vzdálené Americe. V Kujavskopomořském vojvodství zase mají Rzym (Řím) a jen kousek odtud leží Wenecja (Benátky). Po gondolách tam není ani slechu, ale pizzu prodávají na každém rohu.

Sibiř, Moskvu nebo i Prahu mohou zájemci procestovat za jedno dopoledne, a to v Lodžském vojvodství. Názvem Węgry (Maďarsko) se zase pyšní obce v pěti vojvodstvích a Szkocja (Skotsko) ve dvou. Na polském venkově ale narazíte také na názvy jako Ateny (Atény), Szwecja (Švédsko), Meksyk (Mexiko), Kanada, Korea nebo Chiny (Čína). „Jsou od sebe blízko a je tam levně,“ láká potenciální turisty portál Natemat.pl.

Zvířecí říše

Zvláštní kategorii tvoří obce se zvířecími názvy. Pšie Glowy (Psí Hlavy), Koty (Kocouři) a Polkoty (Polokocouři) se nacházejí v Podleském vojvodství. V Pomořském vojvodství se to hemží názvy Psy (Psi), Kaczki (Kachny) či Ropuchy a ve Varmijsko-mazurském vojvodství leží Kozia Góra (Kozí Hora), Žabi Róg (Žabí Roh) nebo Wiewiórki (Veverky).

Krówa Osamotniona (Osamělá Kráva) či Królik Polski (Králík Polský) patří do Podkarpatského vojvodství, Szczury (Krysy) do Velkopolského a Stara Wrona (Stará Vrána) do Mazovského. Mezi zvířecími názvy se vyjímají i obce jako Wieprz (Prase) ve Slezském, Malopolském a Varmskomazurském vojvodství a Świnky (Prasátka) v Kujavskopomořském vojvodství, kde je také ves s nevábným názvem Zle Mieso (Zkažené Maso). Přitažlivé pak jsou pro turisty také Jajkowo (Vejcovo) či Twarogi Ruskie (Tvarohy Ruské) v Podleském vojvodství.

Romantikům zřejmě nejvíce imponují názvy jako Calovanie (Líbání) v Mazovském, Wielkie Oczy (Velké Oči) v Podkarpatském vojvodství či Tumidaj v Lodžském vojvodství. Své obdivovatelé mají i vesnice jako Zdrada (Zrada) či Pieklo (Peklo) v Pomořském vojvodství, Klopotowo (Problémovo) a Zgon (Úmrtí) v Západopomořanském, Nedza (Bída) ve Slezském a Koniec (Konec) v Kujavsko-pomořském či Donosy (Donášení) ve Svatokřížském vojvodství.