Dle Wasghingtonské úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (zkráceně CITES) je více než 33 000 druhů chráněno. Nejde jen o živé organismy, ale i jejich části a výrobky z nich.

Může se jednat například o různé masti s obsahem chráněných zvířat či rostlin, výrobky z krokodýlích či hadích kůží, některé mušle, předměty z želvoviny a slonoviny, kožešiny i vycpaniny. „Pokud je turista chycen při vývozu nějakého nedovoleného suvenýru, může pro něj nastat nepříjemná situace například v podobě zmeškaného odletu nebo dokonce zadržení,“ uvádí tajemník Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber.

K dovozu takových exemplářů do Evropské unie je zapotřebí vývozní povolení země, ze které cestujete, a zároveň dovozní povolení ČR. Bez obou dokladů je dovoz nelegální a turisté riskují značné problémy na hranicích. „V mnoha zemích je porušení úmluvy CITES přísně stíháno, často i několika lety vězení,” tvrdí ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss.

Dodává, že v České republice se nezákonně dovezené exempláře zabavují a cestovatelům může být uložena pokuta od několika tisíc až do 1,5 miliónu korun.

Vozí se želvy nebo kožešiny

„Nejčastějšími nelegálně dováženými suvenýry z dovolené jsou tvrdé korály, které mnozí turisté nasbírají na pláži, aniž by tušili, že se jedná o chráněný druh a nikoliv kámen,“ říká vedoucí oddělení CITES z České inspekce životního prostředí Pavla Říhová.

Z cest po Středomoří si lidé také často nelegálně vozí suchozemské želvy. Z Ruska to jsou kožešiny kočkovitých šelem, vlků a medvědů, případně pravý kaviár z jesetera. Z USA zase dovážejí kožešiny rysů a medvědů, výrobky z kůží krokodýlů nebo peří z divokých ptáků.

Častými australskými suvenýry jsou mušle chráněné zévy a typickým upomínkovým předmětem z jihovýchodní Asie je lahev obsahující chráněnou kobru naloženou v alkoholu.