„Revitalizaci Jinošovského lomu jsme připravovali dva roky. Museli jsme upravit terén dna a odstranit spoustu odpadků. Pak teprve následovalo vyhloubení tůní pro obojživelníky. Nakonec jsme lom vybavili vyhlídkou a informačními tabulemi pro návštěvníky. Chceme, aby lidé věděli o důležitosti právě takovýchto lokalit pro přírodu, a doufáme, že si pozorováním obojživelníků obohatí vycházky do Jinošovského údolí,“ řekl Karel Kříž z ČSOP Vlašim.

Že se nově vytvořené tůně uprostřed šedých vápenců obojživelníkům líbí, dosvědčuje množství pulců, které v nich už touto dobou lze pozorovat.

„Žijí zde například kuňky ohnivé, čolci obecní a horští, několik druhů skokanů. Slunné skalní stěny obývají ještěrky obecné,“ jmenoval některé zástupce živočišné říše, kteří se tu usadili, Karel Kříž.

Na všech informačních tabulích provází zejména mladší návštěvníky místní permoník Jinoš. Některé informační tabule jsou věnovány nejen obojživelníkům, ale i rostlinám, geologii a historii lomu. Pěší se do lokality dostanou po červené turistické značce z Vlašimi vedoucí do obce Kondrac, za rozcestím V Jinošově se sejde ze značky a jde se po cestě kolem rybníků k lomu.