Odborníci identifikovali škůdce jako goeldichironomus carus z čeledi pakomárovitých — druh, který se vyskytuje u znečištěných vodních ploch.

Řeka Jamuna, u které se Tádž Mahal nachází, je sice posvátná, ale rozhodně nepatří mezi nejčistší toky. Je plná jedů, těžkých kovů a Indové do ní podobně jako do Gangy sypou popel zemřelých. Je proto ideální líhní škůdců.

Vyřešit problém od píky

Navíc se nejedná o první případ, kdy stejný hmyz památku napadl. „Roje, ve kterých se goeldichironomus pohybuje, jsou v podstatě námluvy. Zelené stopy, které na mramoru jedinci zanechávají, jsou pak kombinací chlorofylu a výkalů, samotnému kameni ale uškodit nemůžou,“ tvrdí doktor Girish Maheshvri, ředitel entomologického oddělení koleje St. John’s na univerzitě v Cambridge.

Řešením podle něj a dalších odborníků je zaměřit se přímo na ohnisko problému, tedy pokusit se vyčistit řeku Jamunu. Rostoucí urbanizace a industrializace ve městě Ágra ovšem zvýšila úroveň znečištění až dvakrát či třikrát nad globální standard. Vláda se už rozhodla touto otázkou zabývat.