Tentokrát se masopustní sobota odehrála, odtančila a odzpívala na blátě navzdory tomu, že masopust přišel letos relativně brzy. Je to totiž pohyblivý svátek, přímo vázaný na termín Velikonoc a odděluje postní období.

„Počátky obchůzek maskovaných postav na přelomu zimy a jara sahají do předkřesťanských dob. Je to pradávný obyčej, který má spojitost třeba i s rozpustilými bakchanáliemi,“ přiznává Ilona Vojancová, která už řadu let řídí skanzen Soubor lidových staveb Vysočina a na zapsání místních masopustních obchůzek na seznam UNESCO má mimořádný podíl.

Koblihy a řízky

Kdo zdejší obchůzky navštívil, může potvrdit, že jde o reje skutečně rozpustilé. V každé chalupě je masopustní průvod pohoštěn, a to nejen koblihami nebo řízečky. Masopustní maškary si výjimečně mohou dovolit k dívkám i vdaným ženám víc než obvykle, dokonce je i položit na záda a předstírat sexuální atak.

Letos se tak ale dělo výjimečně. Chyběl sníh a do bláta se to nehodí. Mezi kratochvíle povolené maskám patří i mazání tváří, nosů i čel místním i přespolním hostům. Používá se k tomu nefalšovaný uhelný mour z komína uhnětený do koule s lojem nebo sádlem.

Navzdory drobným výstřelkům mají obchůzky, podrobně popsané v přihlášce do seznamu UNESCO, v podstatě ustálený průběh, jednotlivé masky mají své jméno, roli i nezaměnitelný kostým.

„V den konání obchůzky se masky ráno vydají společně ke starostovi. O povolení vykonat tradiční masopustní obchůzku žádá obřadně maska, která se nazývá strakatý nebo laufr,“ přibližuje průběh hlineckého masopustu Vojancová.

Navštíví každý dům

„Starosta či starostka samozřejmě povolení udělí a obchůzka může začít. Masky navštíví každý dům. U vstupu požádají o dovolení, zda mohou přijít, zahrát a zatancovat. Po svolení čtveřice turků před domem zatancuje obřadní kolečko. Obyvatelé domů masky pohostí a předají jim menší finanční obnos. Obchůzku zakončí porážení kobyly. Maska kobyly je odsouzena za domněle spáchané přečiny a maska rasa jí přetne žílu,“ uvedla Vojancová.

Masopustní masky se dělí do dvou skupin: na skupinu červených maškar a na skupinu černých. K červené maškaře patří masky laufra či strakatého, ženy a turků. Černou maškaru tvoří postavy rasa s kobylou, několik židů, kominíků a slaměných.