Podle vedoucího krajského odboru kultury Ladislava Seidla jsou současné expozice na Roštejně, který ročně navštíví kolem 40 000 lidí, už fyzicky i morálně zastaralé. Nové expozice by měly za využití moderních metod výstavnictví ukázat lidem hlavně exponáty ze sbírek jihlavského Muzea Vysočiny.

Ke krátkodobým výstavám bude podle projektu možné využít prostor v současnosti obtížně přístupné kamenné věže. Potřebné stavební práce by měly mimo jiné zahrnovat obnovu fasád, statické zajištění objektu, rekonstrukci autentických částí a prvků interiéru včetně pořízení bezpečnostního systému.

Nezbytné bude také restaurování historických nástěnných maleb, které budou přímou součástí návštěvnických tras. Náklady 55 miliónů korun by měla z větší části uhradit evropská dotace. Pětimiliónové spolufinancování schválili krajští zastupitelé Vysočiny. Nové expozice by měly být zpřístupněny koncem roku 2020.