Šest právníků z města Ágra, kde památník stojí, se ale obrátilo na soud s tím, že existuje údajně pádný důkaz, že stavba byla původně chrámem zasvěceným hinduistickému bohu Šivovi. Žádají, aby soud stavbu prohlásil za hinduistický chrám.

O původu Tádž Mahalu se dosud uvádělo, že jej Šáhdžahán nechal stavět po smrti své třetí a milované ženy, která zemřela při porodu jejich 14. dítěte. Hrobka stojí uprostřed okrasných zahrad a u každého jejího rohu je minaret.

Povrch Tádž Mahalu, který je příkladem mughalské architektury, je zdobený polodrahokamy i drahokamy a jeho barva se mění podle dopadajícího světla. Na seznamu kulturních památek UNESCO je od roku 1983.