Stávající unijní pravidla o cestovních službách platí od roku 1990, s nástupem internetu a levných letenek se ale obstarávání dovolené změnilo. Tradičním způsobem si podle statistik svůj organizovaný zájezd stále kupuje asi 23 procent turistů v EU. Přibývá ale těch, kteří si dovolenou sestavují podle svých potřeb přes internet u navzájem provázaných poskytovatelů služeb.

Nová pravidla tento vývoj zohledňují. Nově se budou vztahovat jak na balíčky služeb, které již mohou být předpřipravené či upravené cestujícím, tak na nové způsoby rezervací. To jsou případy, kdy jsou cestující například po rezervaci letu vedeni pomocí webového odkazu k rezervaci doplňkových služeb, třeba pronájmu auta.

Tyto smlouvy, které byly uzavřeny „kliknutím“ do 24 hodin po rezervaci první služby, se budou považovat za soubornou smlouvu. Cestující také budou moci zrušit smlouvu, pokud cena služeb před odjezdem vzroste o více než osm procent.

Nové předpisy za dva roky

Pokud jejich destinaci zasáhne nevyhnutelná událost, třeba přírodní katastrofa či teroristický útok, budou mít nárok na ochranu — v návrhu se počítalo se zajištěním až třídenního ubytování. „Na rozdíl od klientů cestovních kanceláří nejsou tito turisté proti těmto nepříjemnostem v současnosti vůbec chráněni,“ uvedla v prohlášení europoslankyně za liberály v EP Dita Charanzová.

Pořadatelé a prodejci také musejí dát cestujícím jasně najevo, že jde o souborné služby, a informovat je o tom, kdo nese odpovědnost v případě komplikací. Členské státy mají nyní dva roky na zapracování nových pravidel do svých předpisů.