Výročí atentátu loni připomněla hlavně výstava Spojeni v životě i smrti, pojednávající o životě arcivévody a jeho manželky Žofie a o tom, jak se události kolem atentátu projevily v osudech lidí na Konopišti. „Dále jsme se účastnili akcí společných v rámci Národního památkového ústavu, jako je již tradičně Hradozámecká noc, pro kterou jsme připravili tři nové trasy včetně trasy pro děti," uvedla kastelánka Jana Sedláčková.

Zpestřením byla na svátek svatého Václava také prohlídka věže Václavky od přízemí až na půdu a výhled ze střešního okna. Kvůli velkému zájmu se tato akce bude opakovat i letos. Kromě toho chce zámek otevřít takzvanou loveckou prohlídkovou trasu. Návštěvníci na ní uvidí kromě už zavedených expozic i místa, kam se dosud nechodilo, například tajné schodiště spojující soukromé pokoje arcivévody a jeho ženy.

Zámek si letos připomíná 115. výročí svatby arcivévody a hraběnky Chotkové. Výročí bude romantickým způsobem připomenuto při večerních prohlídkách, které budou obohaceny o nahlédnutí do prozatím tajného růžového salonku hraběnky Žofie. K vidění budou její svatební šaty a fotografie ze svatby.

„V letošním roce plánujeme i stavební práce většího rozsahu, jako je například výměna střešní krytiny na velké věži. Tyto akce nijak nezasáhnou do návštěvnického provozu," dodala kastelánka.