Agentinou, Bolívií, Chile, Kolumbií, Ekvádorem a Peru se klikatí síť starobylých inckých stezek. Je dlouhá přes 23 000 kilometrů. Hlavní tepna tohoto spletitého systému, se nazývá Královská cesta. Obkresluje svahy And.

Qhapaq ñan se v některých úsecích vine v nadmořské výšce až několik tisíc metrů, kde kopíruje náročný horský terén. Díky spletité soustavě stezek mohlo v minulosti na jinak odříznutých územích docházet například k obchodování. Jednotlivé úseky cest dodnes využívají místní domorodci a pastevci.

Z oblasti Latinské Ameriky bylo na seznam UNESCO letos zapsáno také starobylé mayské město Calakmul a nedaleký deštný prales na mexickém poloostrově Yucatán.