Příliš krátké modré stejnokroje, které japonská letecká společnost Skymark předvedla poslední únorový den v Toulouse ve Francii, na sebe strhly až nepříjemně velkou míru pozornosti. Zvláště pak v domovském Japonsku, kde se kolem nich rozhýbal nejen mediální kolotoč, se jimi dokonce zabývají úřady.

Zkoumají, zda aerolinky zavedením těchto uniforem neporušily předpisy týkající se sexuálního harašení na pracovišti. Kritici těchto uniforem tvrdí, že společnost zachází s letuškami jako s produktem, který má skrze provokativní uniformy zaujmout a přilákat zákazníky.

Dalším argumentem hovořícím v neprospěch odvážných uniforem je fakt, že letuškám mohou komplikovat práci. Ať už se pro něco shýbají, nebo naopak natahují, musejí si pečlivě hlídat, aby neodkryly příliš mnoho.

Jednoduché modré šatičky sahající členkám palubní posádky 15 až 20 centimetrů nad kolena by na konci půlroční propagační kampaně měla nahradit trička s krátkým rukávem a kalhoty. Agentuře Reuters to řekli zástupci aerolinek Skymark.