Jestliže v Londýně pobýváte právě v době, kdy ho mlha chová ve svém náručí, odvezete si odsud nejspíš zcela jiný zážitek, než pro který si sem turisté běžně jezdí. Slavné památky a rarity totiž nejen snadno přehlédnete, ale nic moc z nich neuvidíte ani poté, když k nim přijdete blíž.

Tak třeba půvab a velikost rozlehlého Westminsterského paláce, někdejšího sídla anglických panovníků na severním nábřeží Temže, dokáže plíživá mlha vcelku dobře schovat. Když trochu opadne, můžete si jej prohlédnout alespoň z přilehlého Westminsterského mostu.

Prosklené kabinky Londýnského oka

Prosklené kabinky Londýnského oka

FOTO: Andrew Winning, Reuters

Pokud jste se na hlavní město Velké Británie chtěli podívat z jižního břehu řeky, třeba ze 135 metrů vysokého ruského kola London Eye (Londýnské oko), v zamlženém počasí ani tady nepochodíte. Sotva byste totiž dohlédli na některou z ostatních kabinek, natož pak na zbytek města, které je odsud za příznivého počasí vidět jako na dlani.

Procházka po mostě Millenium Bridge může být během mlžného rána trochu jako z hororu.

Procházka po mostě Millenium Bridge může být během mlžného rána trochu jako z hororu.

FOTO: Andrew Winning, Reuters

Špičku 310 metrů vysokého mrakodrapu Shard (Střep) rozeznáte v mlžném oparu třeba alespoň z visutého ocelového mostu Millenium Bridge, který je určen výhradně pro pěší. Odlesk slunečních paprsků v prosklených stěnách mrakodrapu ovšem budete muset obdivovat jindy.