Číselné údaje Statistického úřadu Slovenské republiky a Horské záchranné služby uvádějí za rok 2011 konkrétní počty zahraničních a tuzemských návštěvníků Tater i nutnosti zásahu horských záchranářů. Zatímco Němci by se dali označit za nejvíce ukázněné turisty, pro Poláky musela horská služba vyjíždět nejvíce. Průměrně na 1000 polských návštěvníků Tater vyšlo podle statistik téměř 18 zásahů.

Na 1000 německých návštěvníků Tater (Nízkých i Vysokých) připadly v roce 2011 podle statistik necelé dva výjezdy horských záchranářů, u stejného počtu domácích slovenských turistů jsou uváděny necelé čtyři zásahy. Češi se dostali v žebříčku pěti států hned za Němce. Na tisíc českých návštěvníků Tater totiž vyšly jen tři výjezdy horské služby.

Statistiky České pojišťovny a pojišťovny Generali uvádějí za loňský rok pouze jednu pojistnou událost týkající se úrazu či zdravotních komplikací českého turisty v Tatrách, za rok 2011 nezaznamenaly dokonce žádnou. Přitom v roce 2010 uplatnilo pojistný nárok kvůli zdravotním komplikacím u těchto pojišťoven 15 Čechů, kteří se vydali do slovenských Tater.

Země
Počet návštěvníků
Počet zásahů Horské služby SR
Počet zásahů na 1000 návštěvníků
Německo
10 749
19
1,7
Česko
64 758
198
3
Slovensko
275 238
1033
3,7
Maďarsko
7921
59
7,4
Polsko
18 220
324
17,7