Jako Evropské dědictví se budou označovat pamětihodnosti svázané s konkrétním místem, které sehrály určující úlohu v dějinách Evropy nebo při evropské integraci a symbolická hodnota daného místa bude vyšším kritériem než jeho estetická či architektonická kvalita.

Označení Evropské dědictví vzniklo v roce 2006 jako mezivládní aktivita, do které se zapojilo 17 zemí včetně České republiky. Evropské dědictví se liší od ostatních iniciativ v oblasti kulturního dědictví, jako jsou například seznam světového dědictví UNESCO, úmluvy UNESCO o nehmotném kulturním dědictví nebo "evropské kulturní trasy" Rady Evropy.

Českou chloubou jsou Baťa i Dvořák

Organizátoři uvádějí, že je nutné znovu uznat již existující památky s tímto označením — proto by měly být znovu nominovány. V Česku označení Evropské dědictví již v minulosti dostaly zámek Kynžvart, Baťův Zlín, Vítkovické železárny v Ostravě — Dolní oblast Vítkovic a Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké.

Roky 2013 a 2014 budou přechodným obdobím, od roku 2015 má projekt fungovat naplno. Letos mohou maximálně čtyři přihlášky předkládat země, které ještě žádnou takovou památku nemají. V příštím roce budou moci přihlášky podávat země, jejichž památky již označení mají, tedy i Česká republika.

Od roku 2015 bude moci každá země jednou za dva roky nominovat dvě památky. Evropská komise rozhodne o vítězi na základě doporučení třináctičlenného panelu odborníků. Místa, která mohou na označení kandidovat, jsou památky architektonické, přírodní, archeologické a industriální, kulturní krajina, památná místa nebo movité kulturní památky a nehmotné kulturní dědictví spojené s konkrétním místem.