Hrad nechal postavit v roce 1411 syn Karla IV. Václav IV. jako své letní sídlo, které se stalo vrcholem hradní architektury té doby. Jeho stavitel zde taky o osm let později zemřel, když se dozvěděl o začínající husitské revoluci a pražské defenestraci.

Pro hrad byli husité také osudní. V roce 1421 ho po obléhání dobili a pobořili. Hrad už nebyl nikdy obnoven. Ale ještě roku 1881 zde prý stály pět metrů vysoké zdi.

Místo lešení bude v příštím roce dřevěný most

Místo lešení postaví v příštím roce dřevěný most

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Projekt na obnovu hradu vznikl již v roce 2009, ale k samotným stavebním úpravám a archeologickému výzkumu došlo až letos v červnu. „Celá obnova hradního návrší je rozdělena do několika dílčích akcí, první se týká samotné zříceniny, v druhé bude postaven dřevěný most přes hradní příkop a ve třetí budou ochráněny valy původního husitského ležení,“ uvedl radní hl. m. Prahy s odpovědností za životní prostředí Radek Lohynský (ODS).

Nový hrad u Kunratic

Nový hrad u Kunratic

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Před samotnými stavebními pracemi zříceninu prozkoumali archeologové, kteří zde v létě provedli menší výzkum. „Na hraně hradního areálu u obvodové zdi jsme objevili husitské střelivo do praku, které zde zůstalo po obléhání hradu v roce 1421. Další nálezy byly minimální, ale i přesto jsme objevili kusy středověké ale i pravěké keramiky, která ukazuje, že toto místo bylo osídlené i v pravěku,“ řekl Novinkám vedoucí výzkumu archeologů Jaroslav Podliska.

Archeologové zde našli kusy pravěké a středověké keramiky

Archeologové zde našli kusy pravěké a středověké keramiky

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

"V současnosti se pracuje na sanaci zdiva, tato etapa bude hotova k 31. srpnu 2013. Do té doby by mělo být hotové také přemostění hradního příkopu a ochrana zbytků husitského tábora," řekla Novinkám architektka Anna Anděrová z Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP, který realizaci financuje. Očekávané náklady sanace Nového Hrádku dosáhnou 3,4 miliónů korun včetně DPH.

Hrad bude obklopovat naučná stezka s historií

Hrad bude obklopovat naučná stezka s historií

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky