Kefrenova pyramida dostala mimo jiné i nový vchod. Jedna z nově otevřených hrobek v Západním pohřebišti, které si mohou návštěvníci také prohlédnout, patřila správkyni královských dokumentů a hlavní kněžce Ka Am Ankh.

Nejdůležitější z nově otevřených je jednoznačně hrobka Meresanchy III. ve Východním pohřebišti. Velice zdobná hrobka Kefrenovy manželky má propracované malby na stěnách s hieroglyfy a sochami.

Kromě samotného restaurování tu vybudovali také informační tabule, osvícení temných hrobek, také nové cesty a chodníky, jež chrání původní podlahy.

Faraón Kefren byl syn Cheopse, stavitele Velké pyramidy a nově otevřených hrobek úředníků, kteří bývali příbuzní královské rodiny.

Stabilizování antických památek

"V první řadě oslavujeme otevření druhé pyramidy pro návštěvníky po restaurování a vytvoření osvětlení. Za druhé otevíráme poprvé šest soukromých hrobek. Jednu na Východním hřbitově a pět na Západním," řekl ministr památek Mohamed Ibrahim.

"Tyto soukromé hrobky jsou velmi důležité, protože reflektují, jak velká a významná byla antická civilizace. Hrobky s výjevy na zdech nejsou unikátní jen z historického hlediska, ale mají také uměleckou hodnotu," dodal Ibrahim.

Podle něj se podařilo vyřešit i dlouho trvající hrozbu stabilizování Gízy. "Třetí událostí je oficiální dokončení projektu, který má minimalizovat a ovládat spodní vody, zvláště ty před sfingou a v údolí chrámu Kefrena," vysvětlil na závěr.