Zákon o cestovním ruchu (159/99 Sb.) mj. stanoví povinnost cestovní kanceláře pojistit se pro případ úpadku. Každá cestovní kancelář má povinnost předložit zákazníkovi doklad o tomto pojištění, z něhož je patrné, u jakého ústavu je CK pojištěna a do kdy. Cestovky zpravidla mívají kopii těchto dokladů ve svých provozovnách a na internetových stránkách.

V případě krachu

Pokud cestovní kancelář zkrachuje, mají ti, kteří zájezd zaplatili a dosud na dovolenou neodcestovali, nárok na vrácení peněz. O návrat těch, kteří jsou v době krachu v zahraničí, se postará příslušná pojišťovna.

Povinnost pojištění se vztahuje pouze na cestovní kanceláře (pořadatele zájezdů), nikoliv na cestovní agentury (prodejce zájezdů). Cestovní agentura je ale zákazníkovi povinna sdělit, kdo pořádá zájezd, který si hodlá koupit.

„V České republice máme nedostatečně propracovanou legislativu, a tak zájezdy organizuje a prodává i spousta nepojištěných subjektů, jako např. jazykové školy nabízející jazykové pobyty v zahraničí, lékaři organizující pro děti ozdravné pobyty u moře apod. Mnohé z těchto subjektů mají i vlastní katalogy zájezdů či letáky, proto jsou velice těžko k rozeznání od cestovních kanceláří. V těchto případech ale klient chráněn proti úpadku není,“ upozorňuje člen prezidia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura.

Upozorňuje dále, že v případě krachu takového subjektu klient nemá nárok na jakoukoliv finanční náhradu. Je také důležité vědět, že zájezd je kombinace nejméně dvou služeb (např. doprava a ubytování), trvajících více než čtyřiadvacet hodin.

Podrobný seznam

Zásadním dokumentem je rovněž cestovní smlouva. V ní jsou uvedeny všechny podstatné skutečnosti týkající se kupovaného zájezdu: jeho počátek a konec, místo, jméno hotelu, rozsah stravování a jeho forma, případně vzdálenost od pláže apod.
Pokud si již před odjezdem zaplatíte u CK některé další služby (půjčení auta, výlety v místě dovolené), musejí být uvedeny v cestovní smlouvě.

Pokud trváte na tom, aby váš hotelový pokoj nebyl v přízemí, aby měl balkón s přímým výhledem na moře, také tyto skutečnosti si nechte zapsat do cestovní smlouvy. Jedině tak můžete v případě nedodržení smlouvy úspěšně uplatnit reklamaci.

Je dobré vědět, že součástí cestovní smlouvy je i katalog CK.

Je dobré vědět, že součástí cestovní smlouvy je i katalog CK.

FOTO: Bohuslav Borovička, Právo

Je dobré vědět, že součástí cestovní smlouvy je i katalog CK. Pokud v něm stojí, že hotel, který jste si vybrali, má dětský bazén či klimatizované pokoje bez poplatku, máte právo na kompenzaci, pokud tomu tak nebude.

Osm může být šest

Častým předmětem sporu mezi cestovkami a jejich zákazníky je délka zájezdu. Již citovaný Tomio Okamura v této souvislosti upozorňuje: „Počet dní zájezdu neznamená počet nocí. Ze zákona se totiž prvním dnem zájezdu rozumí kalendářní den, kdy nastoupíte na zájezd – tj. odlet z ČR ve 23.30 je prvním dnem zájezdu. Přílet zpět do ČR v 00.30 ráno je pak posledním kalendářním dnem zájezdu. Zájezd tak může mít třeba 8 dní, ale jen 6 celých nocí.

Doporučujeme, aby se klient raději zeptal předem na počet celých nocí. Byť se to mnohým nezdá, tento způsob uvádění počtu dní zájezdu, nikoliv celých nocí, odpovídá platné české i evropské legislativě.“