Do schválení nového řádu bude muset od května platit řád přechodný, ve kterém se pravidla zpřísní. Protože se rada a správa parku na nich v pondělí neshodly, musí o podmínkách rozhodnout ministerstvo životního prostředí. Pracuje se už i na novém návštěvnickém řádu.

Vybrán byl specialista na evropsky významné lokality Natura 2000, ke kterým území parku a výskytu perlorodky patří, aby posoudil podmínky, za kterých mohou lodě po řece plout, a zda vůbec.

První stížnost na ochranu perlorodky roku 2003

Proti návštěvnímu řádu na Vltavě a ohrožování perlorodky si od roku 2003 stěžovali na ministerstvu životního prostředí zástupci Okrašlovacího spolku Zdíkov, Děti Země a Český svaz ochránců přírody.

"Protože náprava nebyla sjednána, podali jsme v roce 2007 stížnost do Bruselu," řekla předsedkyně Zdíkovského spolku Dagmar Kjučuková. Brusel podle ní po dvou letech odpověděl, že dochází k porušení směrnic a poškozování biotopu perlorodky. Pokud česká strana nesjedná nápravu, hrozí jí soud a pokuta.

Hranice hladiny, která byla stanovena v loňském roce, byla podle ekologů špatným kompromisem mezi ochranou přírody, obcemi a podnikateli. "Stanovili si v létě splouvání na úseku Soumarský Most - Pěkná limit na 100 lodí denně při výšce hladiny nad 50 centimetrů. Studie například říká, že by namísto deseti lodí za hodinu, měla projet jedna," uvedla Kjučuková.

Minulý rok se snížil počet lodí na třetinu

Předseda rady národního parku Jan Stráský se změnami řádu nesouhlasí, současný se osvědčil. "Podle nového návrhu by se mimo jiné měl počet lodí v prázdninové sezóně snížit ze 100 na 28 a splouvat by se mohlo až po 13:00," řekl. Návštěvnický řád byl kompromisem po složitých jednáních. Počet lodí na řece se loni díky řádu podle Stráského snížil na třetinu.

Princip splouvání Vltavy na Šumavě je od loňského května limitován obdobím, výškou hladiny, registrací i povoleným počtem lodí. Splouvat se smí jen v kánoi nebo v kajaku.

Podle ředitele se k tomu vytvořený elektronický rezervační systém osvědčil. Významně zklidnil letní sezónu na řece, zvýšil ochranu ekosystému a zlepšil zážitky hostů parku. Počasí vodákům loni přálo, úsekem od Soumarského mostu proplulo od května do října 4408 lodí. Strážci řešili 17 přestupků.

Perlorodky se dožívají až 140 let

Teprve odborníci zjistí, zda omezení stačí k životu kriticky ohrožené perlorodce. Tento velký vodní mlž se živí filtrací rostlinného odpadu v proudící vodě. Rozmnožuje se velmi složitě: samička nasává samčí spermie vypuštěné do vody a v jejím těle dochází k oplodnění vajíček, které se proměňují v larvy, jež jsou vyvrhovány do vodního proudu.

Jejich další vývoj probíhá na lososovitých hostitelských rybách, trvá až 12 měsíců. Dalších pět až deset let žijí v horní vrstvě dna toku. Podle typu biotopu se dospělé perlorodky dožívají až 140 let. Jenom asi v každé třítisící je ukrytá perla.