Původní určení průplavu dnes na dolním konci Baťova kanálu připomíná ojedinělá technická stavba. Je dominantou nejnižšího přístavu původního díla a teprve bližší ohledání napoví, k čemu sloužila.

Několikapodlažní železobetonový objekt z roku 1939 v původním baťovském stylu ukrýval ve svých útrobách technologické zařízení schopné přeložit lignit, který potřeboval Baťa přepravovat z dolů na Hodonínsku do Otrokovic a Zlína, z železničního vozu do přistaveného nákladního člunu.

Princip byl jednoduchý. Lignit, především z dolu Tomáš u Ratíškovic, putoval v železničním voze po koleji z dolu do stanice Rohatec, ležící na trati z Břeclavi do Přerova. Z rohateckého nádraží zajížděly vlaky s uhlím dál k výhybce, kterou z trati Rohatec – Veselí nad Moravou odbočovala kolej do výklopníku.

Na střeše výklopníku je vybudována plošina, která nabízí výhled po okolí. Je z ní vidět až do podhůří Bílých Karpat.

Na střeše výklopníku je vybudována plošina, která nabízí výhled po okolí. Je z ní vidět až do podhůří Bílých Karpat.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Speciální zařízení pak po jednom vtahovalo železniční vozy do výklopníku. Uvnitř stavby po nezbytném zajištění následovalo nadzvednutí jednoho čela železničního vozu, ze kterého se násypkou sypal náklad do přistaveného nákladního člunu.

Kladkostroj zvedal vůz, stojící na kovové rampě, opatřené kolejí. Pod výklopníkem bylo lano, které člun posouvalo, aby byl náklad uvnitř rovnoměrně naložen. Technicky dokonalé řešení mělo jednu slabinu. Překládání drceného lignitu doprovázel mrak uhelného prachu, ze kterého měli nejmenší radost zemědělci.

Obnova vodní dopravy

Z Baťova kanálu už ale dávno zmizely nákladní čluny, stejně jako zmizela i kolej do výklopníku. Po léta, kdy byl Zlín Gottwaldovem a jméno Baťa nebylo režimem oblíbené, neměl průplav využití a chátral. Po letech devastace a změně poměrů se vodní cesta dočkala obnovy a vodní turistika se stala nedílnou součástí nabídky pro návštěvníky Hodonína a okolí.

Zatím ale není možné dostat se lodí z města až k výklopníku. K ideálnímu stavu chybí ještě dokončení myšlenky z dob vzniku Baťova kanálu, tedy výstavba plavební komory u Rohatce. Zdymadlo umožní plavbu kanálem a řekou Moravou z Otrokovic do Hodonína. Zatím jsou vyhlídkové plavby po dvou oddělených částech. Z Hodonína do Rohatce po Moravě a ze Sudoměřic nahoru po Baťově kanálu.

Výhled až do Bílých Karpat

Pod výklopníkem vznikl přístav, otevřený na začátku sezóny roku 2005. Jednu změnu oproti historické podobě doznal i výklopník. „Na jeho střeše je vyhlídková plošina. Nabízí výhled po okolí, jde vidět až do podhůří Bílých Karpat,“ vysvětluje Zdeněk Fojtík, který provozuje přístav.