„Zlatým hřebem výstavy je pavilón A, v němž je umístěna rozsáhlá expozice papoušků všech kontinentů: Návštěvníci jich tu spatří přibližně 150 druhů a poddruhů,“ řekl Právu manažer akce Petr Sojka.

Vůbec poprvé v Česku je podle něj vystaven kakadu brýlový. Další velkou raritou, která je u nás poprvé k vidění, je amazonek červenohlavý. Nechybějí samozřejmě ani velké druhy arů a amazoňanů.

Novinkou letošního ročníku je mj. expozice pavilónu E, kde návštěvníci spatří tukany, zoborožce, turaky a další druhy měkkožravých ptáků. „Pavilón G je určen pro takzvanou sportovní část výstavy. V něm jsou prezentovány různé druhy ptáků jako jsou například kanáři, andulky či zepřičky, které jsou následně podle určeného standardu hodnoceny posuzovateli. Vítězové budou odekorováni kokardami a medailemi,“ uvedl Sojka.

Pavilón H podle něj již tradičně obsadil Klub chovatelů bažantů, okrasného vodního ptactva a holoubků. „Klubová expozice vždy poutá velkou pozornost. Kačenky rejdí v uměle vybudovaných jezírcích a skvěle je doplňují nejrůznější druhy labutí a hus. Součástí expozice je také kolekce exotických holubů a holoubků a unikátní kolekce tropických bažantů,“ poznamenal manažer Exoty. Na ptačí křik narazí lidé i v palmovém skleníku výstaviště, kde jsou takřka v přirozeném prostředí vystaveny nejrůznější druhy drobných exotických ptáků.

Výstava on-line

Exotu tradičně navštěvuje až 20 tisíc milovníků ptactva nejen z České republiky, ale prakticky z celé Evropy. Letos poprvé dění na ní mohou sledovat lidé i díky on -line přenosu na internetu, a to na adrese www.exotaolomouc.cz.

„Je to výstava, která se nevěnuje pouze prezentaci chovu exotických ptáků, ale zároveň i rozšiřuje a zvyšuje povědomí široké veřejnosti o stavu ekologie na Zemi a prostřednictvím doprovodných akcí, jako například výstavou dětských kreseb, soutěží a besed výchovně působí také na děti a mládež,“ konstatoval Sojka.

Výstava nabízí zájemcům mj. možnost nákupu nejrůznějších krmiv, doplňků a dokonce i samotných ptáků. Prezentovány jsou na ní různé spolky, kluby a školy, které mají co do činění se zvířenou.