Ministerstvo zdravotnictví podle nich tento krok hodlá oznámit příští měsíc. Prozatím ze zákazu kouření budou vyjmuty restaurace a hotely z obavy, aby tento krok nepoškodil jejich podnikání. Zatím veřejná zařízení v Japonsku jen musejí ze zákona vyhradit kuřácké prostory, ale studie prokázaly, že to není dost, aby se zabránilo šíření kouře.

K vypovězení kuřáků z veřejných prostor přistupuje stále více zemí Evropské unie. Cigaretu, doutník či dýmku není možné spatřit například v britských, irských, francouzských, nizozemských, italských nebo skandinávských restauracích. Zákaz kouření v barech platí také ve většině německých spolkových republik.

Nové zákazy kouření na Slovensku, v Řecku a Chorvatsku

Na Slovensku od 1. dubna 2009 začne platit novela, která vymezuje pro nekuřáky v restauracích minimálně polovinu plochy, která musí být oddělena od ostatního prostoru zdí. Pokud v restauraci nebude možné provést tuto stavební úpravu, bude celá nekuřácká.

Řecko uspíší o půl roku zákaz kouření ve veřejných prostorách. Opatření, které se dotkne kaváren, restaurací, diskoték i nočních klubů, vstoupí v platnost 1. července 2009 namísto 1. ledna 2010. Řekové patří v EU k zemím s nejvyšším počtem kuřáků na hlavu. Podle ministerstva zdravotnictví kouří 45 procent dospělých Řeků. Už nyní v zemi platí zákaz kouření v nemocnicích a autech taxislužby.

Chorvatsko schválilo nekuřácký zákon minulý rok v říjnu, ale v platnost se zákon dostává postupně. Počítá se zákazem kouření v úřadech, barech, restauracích, školách, nemocnicích a kavárnách. Jedinou výjimku představují psychiatrické léčebny.

Za porušení zákona bude majitelům hrozit pokuta až do výše 150 000 kun (asi 520 000 Kč). Nový zákon chce také omezit reklamní kampaně propagující kouření.