Při vstupu do světnice Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova musí mít příchozí pocit, že ožila některá z ladovských pohlednic. Atmosféru umocňují zelená kachlová kamna, ošatky na lavici, máselnice v rohu, mísa s jablky a ořechy na stole, svaté obrázky v rohu nad ním. I kolovrátek se zde najde, stále funguje, dokonce si ho může kdokoliv při některých akcích na statku sám ozkoušet, stejně jako praní v pračce "kejvačce" nebo vaření domácího mýdla.

Mistři tesaři

Sama stavba statku je pozoruhodná - patří svou velikostí i zpracováním ke skvostným ukázkám lidové architektury v Pojizeří. Je také důkazem dovednosti lidových tesařů. V Pamětech rychtáře Josefa Dlaska je i tento zápis: "1716 byl statek přestavený z dolení zahrady nahoru, sem i stodola, protože dole voda tuze škodila a ledy i hnůj pobraly..."

Létající statkář

S úžasem se v kronice dočítáme i o pokusu létat. Josef Dlask si propočítal váhu husy a člověka a podle toho sestrojil z mnoha párů husích křídel a řemínků důmyslný létací postroj. Vyzkoušel ho, když byla čeleď i sousedé na nějaké slavnosti. Skok z pavlače ale nedopadl dobře, s létacím postrojem skončil statkář v louži na dvoře.

Zajímavá jsou i cenová srovnání: "1822 - toho roku sem dal dělat novou lomenici a koštovala 100 zlatých..." O dva roky později dal Josef Dlask stejnou sumu za nové kachle a měděnou troubu.

Hudba a závody

O jisté výlučnosti, mimořádnosti zdejších hospodářů svědčí i to, že měli klavír, na který hospodář hrával například o posvícení. Přátelil se i s vrchností, dokonce pořádali závody, čí saně koňmi po ledu tažené budou rychlejší. Jen mimochodem, vyhráli koně Dlaskovy. A tak rok po roce se můžeme dočíst, co se ve vsi i v okolí událo zajímavého nebo důležitého.

Ředitelka Muzea Českého ráje Vladimíra Jakouběová a jedna z jeho pracovnic, Alžběta Kulíšková i další historici z Dlaskových pamětí vytěžili množství informací o životě na přelomu 18. a 19. století. Například se ví, že strohý zápis z roku 1740: "Dědek Václav Dlask vystavěl hoření zahrádku a vrata dolení..." se vztahuje k dřevěným vratům, která byla vzorem pro vstupní branku do České chalupy na Zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891.

Hospodářský rok

Památná vrata i sám statek málem vzaly za své, když v roce 1953 připadl objekt i s polnostmi do správy JZD Všeň. To ho spravovalo, až se památkáři cenného objektu zastali a docílili toho, že se z něj stala pobočka muzea v Turnově. Statek měl štěstí i dál - restitucí byl sice navrácen dědicům původních majitelů, ale ti našli společnou řeč s muzejníky.

Průběžně se zde v proměnlivých expozicích představuje celý venkovský hospodářský rok. Právě nyní tu proto kraluje vánoční koledování. Za stolem, za kterým sedával rychtář Josef Dlask a nejspíš právě na něm sepisoval své Paměti, sedí hospodář s hospodyní a čekají i na vaši návštěvu. (Více na www.rozhlas.cz/regiony)