Z celkové výměry více než dvou tisíc hektarů Lednickovaltického areálu patří přibližně dvě stě hektarů přímo parku u zámku v Lednici. Tvoří jej francouzská zahrada a anglický park. Majitelé panství při plánech na jeho výstavbu museli řešit problém se záplavami, jejichž původcem byla nedaleko tekoucí Dyje.

Řešením se ukázala výstavba rybníků v parku. Vytvoření vodních ploch poskytlo zeminu, která posloužila ke zvýšení okolního terénu nad úroveň rozlité řeky. Přesto při jarních povodních roku 2006 byla Dyje tak vysoko, že část parku zaplavila a způsobila zřícení několika staletých stromů.

K Janově hradu

Od roku 1972 je Dyje odvedena do nově vybudovaného regulovaného koryta a původní koryto, dnes zvané Černá Dyje, už ztratilo své poslání.

Jeho nemalá část je však bez významnějšího průtoku. Pouze od minaretu dál je koryto více zavodněno zásluhou Zámecké Dyje. Tak je nazýván uměle vytvořený kanál, napájený z hlavního koryta řeky. Zámecká Dyje je v úseku od turbíny pod zámkem k minaretu místem, které slouží jako první trasa lodní dopravy. Černá Dyje pak slouží lodím pro plavby od minaretu k umělé zřícenině Janova hradu.

Ovce až na jaře

Zvláštností parku, jehož vybudování stálo ve své době majitele panství dva milióny zlatých, je soustředění dřevin. Na jediném místě rostou evropské stromy i porosty s původem v severní Americe a Kanadě. Z dvou set hektarů parku patří čtyřicet hektarů vodním plochám. V historii parku bylo obvyklé, že na jeho ploše mělo svůj domov stádo ovcí, které se staralo o spásání trávy. Tento způsob likvidace porostů se znovu stává zvykem, jen stádo nemá svůj domov v parku celoročně, ale přijíždí až na přelomu jara a léta.

Foto popis| Snímek z loňského léta potvrzuje, že anglický park v Lednici se znovu vrátil ke svému rázu se vším všudy. Včetně oveček, starajících se o přirozené sečení trávy. V pozadí věž lednického minaretu.