Zahrada je rozčleněna do různých výškových úrovní, které návštěvníkovi mohou vzdáleně připomenout terasová pole v Asii. V Moravské Třebové však na jednotlivých rovinkách vyrůstají desítky okrasných rostlin, keřů a stromů. Vše je opečováváno s očividnou láskou a nadšením.

Plná okrasných květin je rovněž předzahrádka.

Plná okrasných květin je rovněž předzahrádka.

Vstup do zahrady vede netradičně po lávce.

Vstup do zahrady vede netradičně po lávce.

Převážná část zahrady je organizovaná jako okrasná. Majitleka si při skladbě rostlin dala záležet na tom, aby po většinu roku stále něco kvetlo.

Převážná část zahrady je organizovaná jako okrasná. Majitelka si při skladbě rostlin dala záležet na tom, aby po většinu roku stále něco kvetlo.

V zahradě nechybí snad žádný z prvků, které by člověk očekával - část zabírá užitková plocha se záhonem zeleniny, nenápadně jsou zasazena do členitého terénu i jezírka, břehy většího z nich roubí široký pás bělavých valounů.

Zahrada vybudovaná na skále ma terasovité členění, aby na ní majitelé mohli vůbec něco pěstovat a také, aby byla dobře přístupná.

Zahrada vybudovaná na skále má terasovité členění, aby na ní majitelé mohli vůbec něco pěstovat, a také aby byla dobře přístupná.

Chytře je vyřešeno zalévání zahrady. Dešťovou vodu manželé přečerpávají do nenápadně maskovaných nádrží v horní části pozemku. Při zalévání pak získávají tlak vody díky výškovému rozdílu.

Jen menší část zahrady je vyčleněna pro pěstování zeleniny.

Jen menší část zahrady je vyčleněna pro pěstování zeleniny.

V okresné části zahrady hrají prim dřeviny.

V okrasné části zahrady hrají prim dřeviny.

„Když jsme s manželem koupili před 24 lety starší dům se zahradou, netušili jsme, co nás čeká. Nejdůležitější bylo dát do kupy bydlení a až pak, asi po 4 letech, jsme začali přetvářet zahradu. Tehdy to byla džungle plná náletů, starých stromů, rozbitého skla, cihel, nádob s vyjetým olejem, asfaltu a všeho možného,” popisuje paní Miroslava.

Pro chvíle odpočinku je na zahradě připravena houpačka pod pergolou.

Pro chvíle odpočinku je na zahradě připravena houpačka pod pergolou.

Dnes už veškeré vynaložené úsilí, obrovské množství práce, ruční úpravu terénu pozemku na skále, výsadbu květin, keřů a stromů shrnuje pod lapidární termín „spousta dřiny”.

A každý zkušený majitel zahrady ví, že velké množství práce a péče si žádá i jen údržba takové krásy. Odměnou je pak ovšem nejenom pohled na výsledky vlastního snažení. Díky velkému převýšení se z horní části zahrady mohou paní Miroslava s manželem kochat i nádherným výhledem na město a okolí.

Větší z jezírek je lemováno širokým pruhem bílých valounů.

Větší z jezírek je lemováno širokým pruhem bílých valounů.

Menší jezírko mají pro sebe všichni živočichové, kteří na zahradu zavítají. Věrnými návštěvnicemi jsou například žáby.

Menší jezírko mají pro sebe všichni živočichové, kteří na zahradu zavítají. Věrnými návštěvnicemi jsou například žáby.

Kdo by si ovšem myslel, že péčí o zahradu veškerá práce skončila, velice by se mýlil.

„Ještě jsme přikoupili vedlejší pozemek, který nikdo nechtěl. Přetváříme jej na ovocný sad a tam trávu sekají naše miniovečky,” uzavírá svůj dopis paní Miroslava.

Majitelé na části zahrady chovají ovce.

Majitelé na části zahrady chovají ovce.