„Po kolaudaci rodinného domu v roce 1993 jsme začali s budováním okrasné zahrady. Byla tu poměrně těžká, jílovitá půda, takže jsme si museli nechat navézt několik valníků zeminy,” vysvětluje na úvod Jaroslav, který i s rodinou bydlí v rodinném domě na Karlovarsku.

Vlastnoručně tvarované stromy jsou hlavní ozdobou Jaroslavovy zahrady.

Vlastnoručně tvarované stromy jsou hlavní ozdobou Jaroslavovy zahrady.

Dřeviny všech tvarů a druhů jsou velkou láskou majitele.

Dřeviny všech tvarů a druhů jsou velkou láskou majitele.

Na zahradě chtěli mít dvě vodní plochy. Větší jezírko je určeno pro okrasné ryby, zatímco menší slouží jako zásobník vody. Centrální plocha zahrady je ponechána volná, po okrajích jsou ovšem vytvořeny vegetační skupiny složené z kamenů, stromů a rostlin.

„Kameny jsou buď postaveny na výšku jako menhiry, či volně položeny. Stojící menhiry jsou dva metry vysoké žulové kvádry. Jejich naložení, doprava a usazení na zahradě byly velmi pracné a komplikované, protože jsme nepoužili žádný jeřáb. Jedinými pomůckami nám byly páky, tyčovina, trámky a přívěsný vozík za auto,” popisuje Jaroslav.

Pro volně položené kameny si Jaroslav vytkl zásadu, že zůstanou ponechané bez povrchového opracování, aby si zachovaly svůj přirozený tvar.

Centrální prostor zahrady zaujímá hezky hustý a sytě zelený trávník, po stranách a částečně i do něj pronikají ostrůvky okrasných rostlin sesazených do atraktivně vyhlížejících skupin.

Centrální prostor zahrady zaujímá hezky hustý a sytě zelený trávník, po stranách a částečně i do něj pronikají ostrůvky okrasných rostlin sesazených do atraktivně vyhlížejících skupin.

Čas a trpělivost jsou podle Jaroslava nejlepšími lékaři pro většinu neduhů každé zahrady. I ta jeho je potřebovala, než byl spokojen.

Čas a trpělivost jsou podle Jaroslava nejlepšími lékaři pro většinu neduhů každé zahrady. I ta jeho je potřebovala, než byl spokojen.

Zadní část zahrady je ve svahu. Hranice pozemků v těchto místech tvoří suché kamenné zídky, které částečně doplňuje zemina, v níž jsou zasazeny okrasné květiny a byliny.

Terénní nerovnosti každou zahradu osvěží a ozvláštní. Jaroslav je využil k vybudování kamenných zídek.

Terénní nerovnosti každou zahradu osvěží a ozvláštní. Jaroslav je využil k vybudování kamenných zídek.

Velké solitérní kameny si nakonec na zahradě našly každý své místo a tam, jako kdyby samy zapustily kořeny.

Velké solitérní kameny si nakonec na zahradě našly každý své místo a tam jako by samy zapustily kořeny.

Základní ráz zahrady udávají ovšem okrasné dřeviny.

„Jehličnany každoročně upravuji a odstraňuji na nich výhonky a nárůstky. Péče o ně vyžaduje především čas a trpělivost. Kupuji je jako malé a každý rok je tvaruji k obrazu svému. Větvičky stočené do požadovaného tvaru či směru podvazuji drátem, případně je zatížím zavěšeným kamenem. Nadbytečné části odstřihnu. Z vlastní zkušenosti mohu říci - čím ošklivější stromek začnete tvarovat, tím zajímavější exponát na zahradě z něj po určité době budete mít,” radí čtenář.

Kromě dřevin hraje velmi důležitou roli na zahradě také kámen, a zdaleka ne jen ten v podobě solitérů.

Kromě dřevin hraje velmi důležitou roli na zahradě také kámen, zdaleka nejen ten v podobě solitérů.

Do skupin s jehličnany majitel přičlenil vždy i další stromy. U jezírek to jsou logicky vrby, ovšem také sakura či habr u venkovního krbu, bříza u parkoviště, tis u plotu a mnoho dalších druhů, které dotvářejí celkový ráz zahrady.

Obzvláště hezky působí zahrada na jaře, kdy rozkvétají nejprve třešně, poté i jabloně při okrajích zahrady. I tyto stromy Jaroslav tvaruje.

Na zahradě jsou dvě vodní plochy. Jedno jezírko a jedna zásobárna vody.

Na zahradě jsou dvě vodní plochy. Jedno jezírko a jedna zásobárna vody.

„Nižší rostliny jsme vybrali tak, aby tvořily hezký doplněk ke kamenům a stromům. Zároveň jsme chtěli, aby po většinu roku na zahradě něco kvetlo. Zahrada je neustále měnící se organismus. Každý zjistí, že například původní místo na odpočinkovou část nevyhovuje z nedostatku stínu či průvanu v létě, některé kameny je třeba přemístit k jiné skupině a naopak – anebo nevhodně umístěná skupina komplikuje sekání trávníku,” píše Jaroslav.

Každá z vodních ploch má svůj vlastní styl a atmosféru.

Každá z vodních ploch má svůj vlastní styl a atmosféru.

Večerní pohled do ztišující se zahrady.

Večerní pohled do ztišující se zahrady

Jak ale z jeho bohatých zkušeností vyplývá, veškeré tyto zjištěné nedostatky lze postupně odstranit tak, aby byl majitel nakonec spokojený. Odměnou mu je pak rozkvetlá zahrada, ptáci přilétající se osvěžit v jezírcích i pohled na nevšedně tvarované stromy a kameny, které se časem doslova propojují se svým okolím do jednoho nedělitelného celku.