Zahrada je příroda, které dáváme vlastní otisk, tvář, přetváříme ji podle svého vkusu, přání a chuti. Je to mikrosvět pouze náš, který by ale měl zároveň plynule navazovat na okolní krajinu.

Umělé říční koryto tu působí přirozeně, stabilní a chladný kámen oživí tekoucí voda a zelené rostliny.

Umělé říční koryto tu působí přirozeně, stabilní a chladný kámen oživí tekoucí voda a zelené rostliny.

Divoká příroda je zvlněná, nechybí vodní toky, kameny, vysoké stromy, má různá zákoutí, je v ní stále co objevovat. Stejně tak přirozeně by měla působit i naše zahrada.

Když vypadá jako podle pravítka a přehlédneme ji z jednoho konce na druhý, nebo se dokonce nijak neliší od sousedovy koncepce, je to zkrátka nuda.

Zahrada s pečetí Original Garden je nositelem myšlenky, zajímavých detailů, přirozené modelace, použití přírodního kamene, vody a živých rostlin.

Zahrada s pečetí Original Garden je nositelem myšlenky, zajímavých detailů, přirozené modelace, použití přírodního kamene, vody a živých rostlin.

Modelace na přání

Kdo chce zahrady kreativně měnit, modelovat a přetvářet, potřebuje speciální těžkou techniku.

A tak si členové rodinné firmy, která se zabývá navrhováním a realizacemi zahrad, pořídili vlastní speciální techniku, protože nechtěli být závislí na ochotě a možnostech externích bagristů.

Pozemek před modelací byl silně podmáčený, terén rovný a nezajímavý. Prioritou návrhu byla modelace terénu, která je možná jen za použití těžké techniky.

Pozemek před modelací byl silně podmáčený, terén rovný a nezajímavý. Prioritou návrhu byla modelace terénu, která je možná jen za použití těžké techniky.

„Kdo chce být jedinečný, dělat skutečně autorské práce, musí se ve všem osamostatnit,“ vysvětluje nám Daniel Purgert.

Díky možné modelaci terénu je pak zahrada originální, protože její krása je vidět ve výškách, hloubkách a tvarech.

Originální vymodelovaná zahrada působí v konečném výsledku přirozeně, ale předchází jí pečlivě vypracovaný plán zpevněných prvků, cest, jezírek a vodních ploch.

Originální vymodelovaná zahrada působí v konečném výsledku přirozeně, ale předchází jí pečlivě vypracovaný plán zpevněných prvků, cest, jezírek a vodních ploch.

Návrhy zahrad vycházejí samozřejmě z přání majitelů, kreativita a jejich možné nápady jsou vždy výzvou.

Otisk jedinečnosti se nejlépe vytváří díky detailům, a tak se do zahrad vysazují zajímavé stromy různých tvarů, nezapomíná se na kameny, vodu, různé chodníčky, kamenné mostky, opěrné zídky, altánky, skalní útvary a tajemná zákoutí. A hlavně se modeluje terén!

Modelovat se dá i miniplocha

Modelace je způsob, jak plochou a rovnou zahradu proměnit na zajímavý prostor, který vnese do okolí dynamiku. Nemusíme mít pozemek o velikosti 2000 m2.

Pohled do části s mostkem, zpevněnými cestami, říčními kameny a vodním prvkem.

Pohled do části s mostkem, zpevněnými cestami, říčními kameny a vodním prvkem

K modelaci jsou vhodné i menší pozemky, třeba v satelitu. Je škoda, když jsou všechny zahrady stejné: s řadou tújí kolem plotu, kouskem trávníku, sem tam jehličnan, bazén, případně trampolína.

I na 300 m2 lze modelovat, využít vodní prvek, usadit lomový kámen, nasvítit ho, využít říční oblázky, zasadit trávu a různě vysoké stromy, které promění bývalé pole v nápaditý 3D prostor.

Kámen patří do každé zahrady

Přírodní kámen je jedinečný, s neopakovatelným tvarem, zbarvením a povrchovou strukturou. Jako stavební materiál slouží ke zpevnění zahradních ploch a rozmanitých cest, k obkladu drobných staveb, opěrných zdí, je vhodnou výplní do tzv. gabionů.

Stavba zahradního altánu, který skýtá místo k odpočinku. V pozadí jsou vidět mostek, budoucí vodní koryto a zpevněné cesty.

Stavba zahradního altánu, který skýtá místo k odpočinku. V pozadí jsou vidět mostek, budoucí vodní koryto a zpevněné cesty.

Může to být i okrasný prvek, dokonalý solitér, který dominuje v zeleném živém prostoru. Kámen, záměrně usazený do zahrady, má působit přirozeně, jako by v ní byl odjakživa.

Pravidlem je vybírat přírodní lomový, který se v dané lokalitě vyskytuje: může to být pískovec, žula, ale i říční valounky, jež s vkusem uložíme do blízkosti jezírek, umělých potůčků a vodních rostlin.

Lomový kámen nesmí celou kompozici rušit, ale naopak ji má podtrhnout. Je třeba respektovat i typ zahrady, protože jiný kámen se hodí ke stylu orientálnímu, středomořskému či japonskému, důležitá je jasně daná scenérie krajiny.

Kamenné prvky, říční koryto a jehličnany s lomovým solitérem tvoří hlavní kompozici této části zahrady.

Kamenné prvky, říční koryto a jehličnany s lomovým solitérem tvoří hlavní kompozici této části zahrady.

Usadit v zahradě lomový kámen není snadné, jde obvykle o několikatunové skvosty, chce to specializovanou firmu s těžkou technikou.

„Lomový kámen lze sice volně položit nebo postavit, ale je mnohem zajímavější, když je pod zemí zakopán třeba ze dvou třetin a na povrchu je vidět jeho tvarově zajímavější část,“ vysvětluje Daniel Purgert.

Samotná barva lomového kamene je pestrá, vybírat lze různé tóny béžové, hnědé, rezavé, šedé až po tmavě granitové odstíny a sladit tak celkovou kompozici s odstínem fasády domu, zpevněných cest apod.