Na zahradě nás samozřejmě zlobí nejrůznější hmyz a jeho larvy, potíže přinášejí i houbové choroby a drobní predátoři, jako jsou mj. měkkýši, hraboši, divocí králíci. Seznam by to byl předlouhý. V této nejbližší době se ale můžeme potýkat s problémy u semenáčků a oblíbených jarních květin. A starosti budou pokračovat.

Padání semenáčků

Toto houbové onemocnění napadá mladé semenáče tam, kde jsou příliš hustě vysázené. Padají na zem.

FOTO: MK

Opatření: Vyséváme řídce a kolem semenáčků udržujeme čerstvý proudící vzduch. Semenáče ošetříme všeobecně působícím fungicidním postřikem při prvním náznaku choroby.

Narcisová moucha

Je spíše známější pod názvem cibulovka. Cibule obsahující larvy jsou měkké. Zahnívají, po výsadbě tvoří málo listů a nekvetou. Larvy jsou asi 1,5 cm dlouhé. Zasahuje především narcisy, tulipány, hyacinty. Ochrana je obtížná.

FOTO: Jiří Antal, Právo

Opatření: Především vyřazujeme změklé cibule. Po odumření listů okolí rostlin okopeme.

FOTO: MK

Hniloba stonků

Je více škodlivých hub, které způsobují tuto chorobu u mnoha druhů zahradních květin. Choroba se projevuje vadnutím listů a odumíráním části nebo všech stonků. Především u trvalek, jako jsou zvonky, ostrožky, kosatce, chryzantémy, se vyskytuje sklerociniové vadnutí. Houba tvoří uvnitř stonků černá tělíska, která jsou zdrojem infekce.

FOTO: MK

Opatření: Léčba není možná, nemocné rostliny ze záhonu odstraníme a spálíme.

Nepravé padlí

Na hledíku, hrachoru, máku a chejru se objevuje nepříjemná nemoc, které se říká nepravé padlí. Nevyskytuje se tak často jako moučnaté padlí, ale za vlhkého počasí zaútočí. Na vrchní straně listů jsou patrné žluté nebo matné plošky, dole je našedlý povlak plísně. Při silném napadení rostliny živoří.

Opatření: Při prvních příznacích postřikujeme Dithanem a po 2 týdnech postřiky opakujeme.

FOTO: Jiří Antal, Právo

Existuje více druhů padlí - práškové a moučné. Jsou to houbová onemocnění, práškové padlí je méně známé. Vyskytuje se na hlávkovém salátu a vinných hroznech i na mnoha záhonových rostlinách. Listy mají žluté nebo světle zelené skvrny na svrchní straně a šedý až purpurový moučnatý povlak na straně spodní. Toto onemocnění nejvíce škodí mladým rostlinám.

Opatření: Odtrhneme a zničíme napadené listy. Silně napadenou rostlinu vytrhneme a zničíme celou. Postříkáme chemickými insekticidy, jako je mancozeb, a přesvědčíme se, že i spodní strana listů je ošetřená.

FOTO: MK

Svinku prozradí děravé listy

Svinky se vyskytují především ve stinných městských zahradách. Ve dne se ukrývají pod kameny nebo pod listím a v noci ožírají listy. Svinky upřednostňují rostliny, které již byly dříve nějakým škůdcem či chorobou napadeny. Jestliže jich je mnoho, mohou zničit např. celou úrodu jahod.

FOTO: MK

Opatření: Velké množství zahubíme práškovým insekticidem (methiocarb nebo methylovaný pirimifos). Na zahradě především nenecháváme odpad a okolí rostlin ošetříme přípravkem Slug Gard.

FOTO: MK

Háďátko

Háďátko, žijící ve stoncích a cibulích, napadá narcisy, tulipány a hyacinty. Cibule jsou změklé, hnijí a na příčném řezu cibule jsou viditelné tmavé kruhy. Listy narcisů jsou světlé, zkroucené a na povrchu mají charakteristické zduřeniny žluté barvy.

FOTO: Jiří Antal, Právo

Opatření: Měkké cibule okamžitě zničíme. Na místě se zamořenou půdou pak nejméně tři roky cibulnaté rostliny nepěstujeme.

FOTO: MK

Na pěnodějku platí voda

Na záhonových a jiných rostlinách pěstovaných v nádobách často uvidíme bílé chumáčky pěny. Je to výměšek drobného hmyzu - pěnodějky, která dorůstá velikosti 3 mm. Ta vysává šťávu a znetvořuje mladé výhonky. Děje se tak často na stoncích kuklíku, zlatobýlu a dalších rostlin.

FOTO: MK

Opatření: Chemický postřik je zbytečný, pěnu snadno odstraníme proudem vody z hadice.

FOTO: MK

S chemií vždy obezřetně!
Vždy se důsledně řídíme pokyny výrobce.
Vyhýbáme se kontaktu chemikálií s pokožkou a očima.
Při aplikaci nevdechujeme prach ani sprej, nejíme, nepijeme a nekouříme!
Postřiky aplikujeme nejlépe za suchého počasí a za bezvětří, především zvečera, kdy jsou opylovači méně aktivní.
Chemikálie vždy držíme mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
Uchováváme je v originálních obalech s nálepkami a návody k použití.
Všechno náčiní pečlivě vypláchneme před i po použití, odděleně držíme nádoby na pesticidy a herbicidy (pro aplikaci herbicidů je ideální dávkovač).
Zbytky chemikálií nepatří do kanalizace! Zbytky různých přípravků lze aplikovat na štěrkové cestičky, ale tak, aby neprosákly do vodních toků.