Válcování

Po zimě jsou často kořínky trav povytažené pohybem půdy, které způsobil mráz a sníh. To je čas k použití válce. Je to docela jednoduché opatření, musí se ale dobře načasovat. Půda by už měla být trochu proschlá – když válíme příliš vlhkou půdu, povrch jen utužíme do pevné krusty a kořínky trav vlastně udusíme, v lepším případě rostliny trav budou špatně odnožovat a regenerace trávníku se prodlouží.

 Vertikutace

Vertikutace je v posledních letech zaklínadlo pro téměř nezbytné jarní opatření, bez kterého krásný trávník nelze mít. Ale zase i zde platí, že dobré opatření je to jen tehdy, zvolíme-li správný termín. Určitě neošetřujeme trávník řídký, s holými místy a špatně zapojený.

Hnojení

Je naprosto nezbytné. Volíme hnojivo s vyšším obsahem dusíku a fosforu – tak zajistíme růst nadzemní hmoty i kořenů. Je-li trávník více poškozený, jarní dávku hnojiva rozdělíme, nejdříve aplikujeme třetinu dávky a poté, co se jeho kondice zlepší a přibude listová plocha, můžeme použít zbytek.

Plíseň sněžná

Po letošní dlouhé zimě se spoustou sněhu se objevuje na trávníku velmi často, dokonce tvoří souvislé plochy. Poznáme ji velmi snadno podle bělavého až narůžovělého mycelia, které se šíří v kruzích po trávníku.

 Jaké trávníky ohrožuje?

1. trávníky na stinných plochách, kde dlouho leží sníh

2. trávníky, které byly pozdě na podzim ještě pohnojeny dusíkatými hnojivy

3. trávníky založené ze špatně zvolené travní směsi (do stinných partií běžná trávníková směs)

4. trávníky, ze kterých se na podzim neuklidilo listí

5. trávníky, po kterých se v zimě chodilo

Opatření:

Všechna opatření musejí směřovat k vyschnutí a provzdušnění povrchové vrstvy půdy chemický postřik už nepřichází prakticky v úvahu, ten je účinný pouze jako preventivní zásah na podzim.

- silně zasažené plochy je třeba lehce vyhrabat kovovými hráběmi

- vylysalá místa je nutné po vyhrabání vyrovnat novým substrátem a dosít

- neuspěchat vertikutaci

- nepoužívat po zimě na jílovitých půdách válec (utuží půdu)

- po obnovení růstu porost přihnojit

- trávník lze poprášit mletým dolomitickým vápencem

Dosít, ale čím?

Silně napadená místa je třeba dosít. Protože psinečky a jílky jsou k plísni velmi náchylné, raději vybíráme takovou travní směs, která obsahuje větší podíl odolných kostřav. Dobrou volbou je i směs pro zastíněná místa, trávník se potom lépe vypořádá s pomalejším vysycháním a menším osluněním.